Ukupan br.članova: 29.443 aktivan br.članova: 16.163

Sindikat

PRAVILNIK O RADU HUMANITARNOG FONDA „24. jul“ I. OSNOVNE ODREDBE  Član 1. Ovim pravilnikom se bliže uređuje način rada Humanitarnog fonda „24. jul“ u daljem tekstu (Fond), kao i ostvarivanje prava i načina isplate solidarne pomoći,osnova i merila za utvrđivanje solidarne pomoći članovima  Nezavisnog sindikata policije u...
STATUT NEZAVISNOG SINDIKATA POLICIJE STATUT NEZAVISNOG SINDIKATA POLICIJE I OPŠTE ODREDBE Član 1.   Statutom Nezavisnog sindikata policije (u daljem tekstu Sindikat), uređuju se: ciljevi i načela organizovanja Sindikata, kao i načini njihovog ostvarivanja; predstavljanje i zastupanje; javne oznake i...

Gde ćete na letovanje ove godine?

Preporuka