Ukupan br.članova: 29.443 aktivan br.članova: 16.163

Sindikat

PRAVILNIK O RADU HUMANITARNOG FONDA „24. jul“ I. OSNOVNE ODREDBE  Član 1. Ovim pravilnikom se bliže uređuje način rada Humanitarnog fonda „24. jul“ u daljem tekstu (Fond), kao i ostvarivanje prava i načina isplate solidarne pomoći,osnova i merila za utvrđivanje solidarne pomoći članovima  Nezavisnog sindikata policije u...
STATUT NEZAVISNOG SINDIKATA POLICIJE STATUT NEZAVISNOG SINDIKATA POLICIJE I OPŠTE ODREDBE Član 1.   Statutom Nezavisnog sindikata policije (u daljem tekstu Sindikat), uređuju se: ciljevi i načela organizovanja Sindikata, kao i načini njihovog ostvarivanja; predstavljanje i zastupanje; javne oznake i...

Gde biste želeli da se održe sledeće sportske igre?
Rezultati ankete :

Vrnjačka banja - 19
Tara - 85
Drugo - 27

Ako bude naredne prijave za kupovinu jeftinih stanova, da li treba promeniti kriterijume za rang listu?
Rezultati ankete :

Ne. Sistem tzv brzi prsti je najpošteniji - 96
Da. Moraju da se uzmu u obzir brojni faktori kao što su staž, porodica... - 464
Ne znam - 64

Kakav je Vaš stambeni status?
Rezultati ankete :

Živim u svom stanu/kući - 117
Živim kod roditelja,rođaka... - 143
Živim kao podstanar - 158