Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Правилници

Правилник о приправности за рад

09.03.2017.

Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 16/2017 од 2.3.2017. године, а ступио је на снагу 10.3.2017. Члан 1. Oвим правилником ближе се уређују околности које указују да полицијски службеник распоређен на одређено радно место мора…

Опширније

Правилник о начину полагања заклетве полицијских службеника

09.03.2017.

Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 57/2016 од 17.6.2016. године, а ступио је на снагу 18.6.2016. Члан 1. Овим правилником прописује се начин полагања заклетве полицијских службеника. Члан 2. На Дан Полиције, односно…

Опширније

Правилник о изгледу Упитника о идентификационим подацима

13.03.2017.

На основу члана 142. став 3. Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 6/16), Министар унутрашњих послова доноси  Правилник о изгледу Упитника о идентификационим подацима Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 12/2016 од…

Опширније

Правилник о начину полагања заклетве полицијских службеника

14.03.2017.

На основу члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и члана 145. став 3. Закона о полицији („Службени гласник РС“,…

Опширније

Правилник о приправности за рад

14.03.2017.

На основу члана 156. став 3. Закона о полицији („Службени гласник РС”, број 6/16), Министар унутрашњих послова донoси Правилник о приправности за рад Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 16/2017 од 2.3.2017. године, а ступио…

Опширније

Правилник о спровођењу интерног конкурса међу запосленима у Министарству унутрашњих послова

19.03.2017.

Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 73/2016 од 31.8.2016. године, ступио је на снагу 8.9.2016, а примењује се од 1.1.2017. Предмет Члан 1. Овим правилником прописују се правила и начин спровођења интерног конкурса међу…

Опширније

Правилник о солидарној помоћи у Министарству унутрашњих послова

19.03.2017.

На основу члана 247. став 5. Закона о полицији („Службени гласник РСˮ, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) и члана 15. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РСˮ, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), по претходно…

Опширније

Правилник о начину понашања и личном изгледу полицијских службеника и других запослених у МУП-у

19.02.2021.

П Р А В И Л Н И К о начину понашања и личном изгледу полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова „Службени гласник РС“, број 13 од 14.2.2018. I. УВОДНA ОДРЕДБA Члан 1. Овим правилником уређује се начин…

Опширније