Укупан бр.чланова: 29.443 aктиван бр.чланова: 16.163

Синдикат

ПРАВИЛНИК О РАДУ ХУМАНИТАРНОГ ФОНДА „24. јул“ I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  Члан 1. Овим правилником се ближе уређује начин рада Хуманитарног фонда „24. јул“ у даљем тексту (Фонд), као и остваривање права и начина исплате солидарне помоћи,основа и мерила за утврђивање солидарне помоћи члановима  Независног синдиката полиције у...
СТАТУТ НЕЗАВИСНОГ СИНДИКАТА ПОЛИЦИЈE СТАТУТ НЕЗАВИСНОГ СИНДИКАТА ПОЛИЦИЈЕ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1.   Статутом Независног синдиката полиције (у даљем тексту Синдикат), уређују се: циљеви и начела организовања Синдиката, као и начини њиховог остваривања; представљање и заступање; јавне ознаке и...

Где ћете на летовање ове године?

Препорука