Укупан бр.чланова: 29.443 aктиван бр.чланова: 16.163

Синдикат

ПРАВИЛНИК О РАДУ ХУМАНИТАРНОГ ФОНДА „24. јул“ I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  Члан 1. Овим правилником се ближе уређује начин рада Хуманитарног фонда „24. јул“ у даљем тексту (Фонд), као и остваривање права и начина исплате солидарне помоћи,основа и мерила за утврђивање солидарне помоћи члановима  Независног синдиката полиције у...
СТАТУТ НЕЗАВИСНОГ СИНДИКАТА ПОЛИЦИЈE СТАТУТ НЕЗАВИСНОГ СИНДИКАТА ПОЛИЦИЈЕ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1.   Статутом Независног синдиката полиције (у даљем тексту Синдикат), уређују се: циљеви и начела организовања Синдиката, као и начини њиховог остваривања; представљање и заступање; јавне ознаке и...

Где бисте желели да се одрже следеће спортске игре?
Резултати анкете :

Врњачка бања - 19
Тара - 85
Друго - 27

Ако буде наредне пријаве за куповину јефтиних станова, да ли треба променити критеријуме за ранг листу?
Резултати анкете :

Не. Систем тзв брзи прсти је најпоштенији - 96
Да. Морају да се узму у обзир бројни фактори као што су стаж, породица... - 464
Не знам - 64

Какав је Ваш стамбени статус?
Резултати анкете :

Живим у свом стану/кући - 117
Живим код родитеља,рођака... - 143
Живим као подстанар - 158