Укупан бр.чланова: 29.443 aктиван бр.чланова: 16.163

Закони

Закон о изменама и допунама Закона о полицији Члан 1. У Закону о полицији („Службени гласник РС”, број 6/16), члан 3. мења се и гласи: „Члан 3. Полиција, у смислу овог закона, представља организован начин обављања законом уређених послова, коју...
ЗАКОН о полицији I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом уређују се унутрашњи послови, организација и надлежност Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство), полицијски послови, организација и надлежност Полиције, као и друга питања од значаја за рад...

Где ћете на летовање ове године?

Препорука