Ukupan br.članova: 29.443 aktivan br.članova: 16.163

Pravilnici

Pravilnik o pripravnosti za rad   Na osnovu člana 156. stav 3. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16), Ministar unutrašnjih poslova donosi Pravilnik o pripravnosti za rad Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 16/2017 od 2.3.2017....
Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 16/2017 od 2.3.2017. godine, a stupio je na snagu 10.3.2017. Član 1. Ovim pravilnikom bliže se uređuju okolnosti koje ukazuju da policijski službenik raspoređen na određeno radno mesto mora biti dostupan i...

Gde ćete na letovanje ove godine?

Preporuka