Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Уместо одговора на лажи (ако коза лаже, рог не лаже)

Данас објављујемо званични Записник са састанка Радне групе одржаног 23. септембра 2016. године на коме је тема била израда Уредбе о начину остваривања права на накнаду трошкова за одлазак и долазак са рада. Из приложеног се види јасан став који су представници нашег синдиката заузели по овом питању novlogo11ЗАПИСНИК СА САСТАНКА

РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕКСТА УРЕДБЕ КОЈОМ СЕ ПРОПИСУЈЕ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА, КАО И МАКСИМАЛАН ИЗНОС НАКНАДЕ КОЈИ СЕ МОЖЕ ИСПЛАТИТИ

23. септембар 2016. године Београд почетак 14,15крај 14,45

ПРИСУТНИ:

 1. Жељко Веселиновић – Сектор за материјално – финансијске послове, председник Радне групе
 2. Младен Спасић – Кабинет министра, члан Радне групе
 3. Ивана Гигов – Секретаријат, члан Радне групе
 4. Анђелка Милоссављевић – Сектор за међународну сарадњу, европске послове и планирање,члан Радне групе
 5. Владимир Баковић – Сектор за ванредне ситуације, члан Радне групе
 6. Јелена Планић Кресоја – Сектор унутрашње контроле, члан Радне групе
 7. Звездан Радојковић – Дирекција полиције, члан Радне групе
 8. Милан Андрић – Дирекција полиције, члан Радне групе
 9. Зоран Раденковић – Управа криминалистичке полиције, члан Радне групе
 10. Владо Игњатић – Управа граничне полиције, члан Радне групе
 11. Петар Богдановић – Јединица за обезбеђење одређених личности и објеката,  члан Радне групе
 12. Драган Милидраговић – Специјална антитерористичка јединица, члан Радне групе
 13. Велимир Барбулов – Независни синдикат полције, члан Радне групе
 14. Срђан Јовановић – Независни синдикат полиције, члан Радне групе
 15. Драго Бјелица – Сектор за материјално – финансијске послове
 16. Светлана Ристић – Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије, заменик члана Радне групе
 17. Ивана Хиршл– Сектор за људске ресурсе, заменик члана Радне групе
 18. Драган Цветковић – Сектор за људске ресурсе, заменик члана Радне групе

 

ОДСУТНИ:

 1. Светлана Секуловић – Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије, члан Радне групе
 2. Катарина Филиповић – Сектор за људске ресурсе, члан Радне групе
 3. Јелена Спасић – Сектор за људске ресурсе, члан Радне групе
 4. Бранка Ђоргоски – Служба интерне ревизије, члан Радне групе
 5. Владимир Павићевић – Полицијски синдикат Србије, члан Радне групе
 6. Зоран Андријевић – Полицијски синдикат Србије, члан Радне групе
 7. Саша Станимировић – Управа полиције, члан Радне групе
 8. Славиша Лакићевић – Управа саобраћајне полиције, члан Радне групе
 9. Жељка Ковачевић – Жандармерија, члан Радне групе

Председник Радне групе је у уводном делу упознао чланове Радне групе да је јуче након састанка Радна група у ужем саставу радила на тексту уредбе како би сачинио најквалитетнији текст  са правног аспекта, који је претрпео и правно-техничку редакцију, након чега су сви чланови Радне групе наведени текст уредбе добили на mail ради давања мишљења, сугестија, примедби и сагласности, уз уједно позивање на данашњи састанак. Обавестио је присутне да је Сектор за људске ресурсе досативо незваничан коментар, да је овај концепт уредбе за њих оптерећујући збор израде решења и слично. Напоменуо је још једном да текст предлога уредбе представља операционализацију постојећег члана у Закону који регулише уредбу. 

Ивана Хиршл је везано за члан 4. који се односи на подношење захтева рекла да не треба да се подноси захтев, већ постоји могућност да се то уради изјавом запосленог и опредељивањем начина исплате. Присутне је информисала о садржини пресуде Апелационог суда из које произилази да послодавац не може да обавеже запосленог да поднесе захтев за исплату накнаде трошкова превоза, и да је у обавези да исплати запосленом накнаду трошкова без обзира на захтев. Мишљење Сектора за људске ресурсе је да је бољи начин да  запослени поднесе изјаву, а не захтев. такође, додала је да се поставља питање ко је првостепени, а ко другостепени орган у одлучивању по приговору. Напоменула је да запослени има право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада.

Председник Радне групе је рекао да је то питање око одлучивања потребно додатно размотрити и да се сада поставља питање на основу прочитане пресуде Апелационог суда да ли послодавац треба да исплати запосленом накнаду трошкова за превоз, без обзира да ли је запослени дао изјаву или није.

Након дискусије Ивана Хиршл је предложила да се у изјаву за запослене дода још један пасус који ће обавестити запослене да у случају не потписивања изјаве послодавац неће имати на основу ког доказа исплатити запосленом накнаду трошкова за превоз.  

Председник Радне групе је рекао да је изјава или захтев операционализација нечије воље у контексту тога да свако има право на накнаду трошкова  ако жели то право да оствари и не види сметњу у томе да запослени поднесе захтев, и да је у том случају само потребно добро успоставити механизам двостепености у поступању. Напоменуо је да послодавац, у овом случају Министарство, кроз захтев управо пружа могућност запосленом двостепеност у поступању, у случају грешке, да има механизам заштите, док му изјава не пружа ништа и да се може разговарати да ли је у уредби добро постављен механизам првостепене и другостепене одлуке.  

Драго Бјелица је рекао да постоји проблем с обзиром да послодавац даје мање права запосленом него што је запосленом то стварни трошак и да је потребно утврдити ко ће то одређивати с озбиром да по важећем Закону о полицији запослени прима накнаду трошкова за превоз само на територији рада.

Члан Радне групе Велимир Барбулов је рекао да је њихов предлог да се суспендује члан 189. Закона о полицији и да се обустави доношење ове уредбе. 

Председник Радне групе је рекао да је мандат Радне групе да да предлог текста уредбе на основу постојећег члана 189. Закона о полицији и да не постоји другачији задатак, додао је да Радна група може да заврши са радом, тако што ће уважити или не примедбе Сектора за људске ресуре или синдиката и након тога доставити предлог текста уредбе министру на разматрање и одлучивање.

На питање члана Радне групе Велимира Барбулова ко је определио износ од 20% просечне нето месечене зараде као накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада председник Радне групе је рекао да се урадила анализа  колико је искуствено, сазнајно, верификовано цена карте на некој територији, општини која постоји. Том приликом се дошло до цифре, односно да је тренутно максимални износ 8.000,00 динара при чему се ставила разумна граница плуса од 2.000,00 динара и дошло се на цифру од 10.000,00 динара, што износи 20% од просечене нето месечне зараде.  

Члан Радне групе Велимир Барбуло је поновио да је њихов основни став да се они не слажу са чланом 189. Закона о полицији и да не желе као синдикати ни да учествују у развоју таквог врста концепта уредбе. 

Члан Радне групе Срђан Јовановић, истовремено и члан Независног синдиката полиције је рекао да су у 10,00 часова данас имали састанак са министром где су министру изнели проблем а то је да је дата оцена уставности члана 189. да су до тада тражили од министра да се стави ван снаге наведени члан и да се уредба усклади са стављањем члана 189. ван снаге, односно да се пар ствари избаци из ње и додао да они даље по овом систему неће да раде, докле год ограничење стоји на општини или територији рада даље неће да учествују у раду Радне групе. Напоменуо је да је њихов захтев да мора да стоји од места становања до места рада и да би евентулано могли у случају да се прихвати њихов захтев да разговарају о томе да уместо територијалног ограничења буде нормирано вредносно ограничење висине исплате у виду максималног износа који је по овом основу могуће исплатити, у висини о којој буде постигнут договор и да до тада они немају разлога да присуствују састанцима Радне групе.

Председник Радне групе се питао како чланови Радне групе, а уједно представници Независног синдиката полиције, планирају у текст уредбе да ставе од места становања до места рада, када законска норма гласи другачије.

Члан Радне групе Велимир Барбулов је рекао да докле год се не реши уставност члана 189. чланови Радне групе, а уједно и представници Независног синдиката полиције, неће да учествују у раду Радне групе.

Председник Радне групе је рекао да је разумео чланове Радне групе, уједно и представнике Независног синдиката полиције, да више неће да учествују у раду Радне групе из разлога што сматрају да је сваки предмет беспредметан док се не реши питање опстанка тог члана. Он као председник Радне групе, нема друге могућности осим сем да настави рад Радне групе у ковиру мандата и постављеног задатка од стране министра.  

Чланови Радне групе, уједно и представници Независног синдиката полиције, су напустили састанак.

Члан Радне групе Младен Спасић је предложио да на захтеву буде и одлука по захтеву, како би се скратила процедура, као и да у захтеву запосленог буде убачена рубрика са релацијом од до. 

Договорено је да услед конструктивног предлога Сектор за људске ресурсе да најцелисходнији начин се уради форма оставарења права, односно самог иницијалног акта наведени сектор достави конкретан предлог. Након достављеног предлога Радна група ће заказати састанак.  

Даљи рад Радне групе ће се наставити након добијања изјашњења и предлога Сектора за људске ресурсе.

 

 Записник доставити: свим члановима Радне групе 

Записник сачинила: Татјана Елез координатор

1684