Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

САСТАНАК У УПРАВИ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Дана 12.05.2022. године у Управи саобраћајне полиције одржан је радни састанак делегације Независног синдиката полиције коју су чинили председник ИО Мирослав Савић, председник одобора саобраћајне полиције Игор Стојадиновић и чланови председништва Дејан Павловић и Горан Лазић, са начелником Управе саобраћајне полиције, пуковникoм полиције Славишом Лакићевићем и његовим сарадницима пуковником полиције Бојаном Радовановићем и потпуковником полиције Браниславом Симоновићем.У увoдном делу састанка начелник УСП, пуковник полиције Славиша Лакићевић захвалио се Независном синдикату полиције на иницираном радном састанку као и на свим уоченим проблемима који су у форми питања достављени управи, а са којима се сусрећу у раду припадници саобраћајне полиције МУП-а Р.Србије.Након уводоног дела, приступило се обради сваком од 27 упућених питања понаособ и међусобној дискусији:
 1. Да ли и када је планирана подела зимско-пролећних горњих делова униформи (јакни) за припаднике саобраћајне полиције?Зимско-пролећни комплети јакни у магацинима Подручних полицијскоих управа биће допремљени до краја текућег месеца.
 2.  
 3. Да ли и када је планирана подела опасача за припаднике саобраћајне полиције?Опасачи са припадајућим додацима за припаднике саобраћајне полиције од произвођача биће испоручени у наредна три месеца и да се ради о изузетно квалитеном и функционалном опасачу.
 4.  
 5. Да ли се може очекивати скорија допуна и набавка нове опреме за вршење увиђаја СН?Набавка опреме за вршење увиђаја је од стратешког значаја за УСП и у току су набавке преко програма локалних самоуправа.
 6.  
 7.  Да ли ће полицијски службеници који су завршили ЦОПО и који су почели са радом у 2020 години а који су распоређени у ОСП по Србији, задужити нови службену обућу (јер када је требована обућа преко централног магацина, речено је да то мора да реши УСП и да требовања иду преко УСП)?Обућа је у поступку утврђивање бројева и потребних количина, те да ће иста бити веома брзо решена.
 8.  
 9. Да ли ће ће полицијски службеници који су завршили ЦОПО и који су почели са радом у 2020 години добити рефлектујуће прслуке, јер су исте добили само нови полицијски службеници који су сада завршили ЦОПО (тј. који су у склопу основне полицијске обуке завршили курс за контролу и регулисање саобраћаја)?Подела рефлектујућих прслука је отпочела из постојећих залиха централног магацина УСП и додатно је поручено за израду још 600 светлоодбојних прслука који ће веома брзо бити подељени на терену свим извршиоцима којима су у овом тренутку потребни.
 10.  
 11. Да ли и колико је у 2022. години планирано обука основног нивоа за контролу и регулисање саобраћаја?До краја 2022. године од стране УСП биће организовано 5 курса основног нивоа за контролу и регулисање саобраћаја.
 12.  
 13. Да ли и колико је у 2022. години планирано обука основног нивоа за вршење увиђаја СН?До краја 2022 године од стране УСП биће организовано 6 курса основног нивоа за вршење увиђаја СН (за 120 полазника) и још додатни курсеви у међусобној сарадњи са Криминалистичко полицијској академији (за 100 полазника).
 14.  
 15. Да ли је у 2022. години планирана основна обука за управљање службеним мотоциклом?Тренутно кроз процес основне селекционе обуке за безбедно управљање службеним мотоциклом прошло је 250 припадника (а тренутно је систематизовано 125 радних места саобраћајни полицајац-мотоциклиста). Иначе у наставно обучном центру у Кули увелико се спроводе редовни тренажни процеси-тзв. кондиционирање.
 16.  
 17. Да ли је у 2022. години планирано обука за контролу теретних и комерцијалних возила?Обуке из области Закона о радном времену возача и посаде и контроле тахографа се спроводе редовним током, очекују се законске измене ЗОРВ-а и под законских аката који уређују ову област. Такође у припреми је обука за контролу превоза опасне робе коју ће проћи 64 полазника
 18.  
 19. Да ли је у 2022. години планирана набавка и подела нових службених мотоцикала?За потребе УСП за град Београд, од стране града Београда обезбеђена је донација од 10 нових патролних мотоцикала чија се испорука очекује у наредних 3 месеца.Што се тиче осталих ОСП, УСП у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја преко њихових пројеката и на основу директних учешћа локалних самоуправа уложиће све напоре, да се исти у што краћем року обезбеде и ставе на располагању ОСП којима је то потребно.
 20.  
 21. Да ли ће саобраћајни полицајци који су након систематизације почели да обављају послове саобраћајног полицајца-мотоциклисте или који су у међувремену завршили основну обуку за саобраћајне полицајце-мотоциклисте, добити званична решења? УСП улаже напоре да кроз нови систематизацију предвиди 600 саобраћајних полицајаца- мотоциклиста, тако да сви који су прошли основни селекциони процес и који за то имају жеље и воље моћи да добију решење за саобраћајног полицајца-мотоциклисту.
 22.  
 23. Полицијски службеници са решењем саобраћајни полицајац мотоциклиста наводе да кроз платне листе о личном доходку непостоји увећани коефицијент, који им је пре ступања нове систематизације обећан?УСП даје обећање да ће се потрудити да приликом израде нове систематизације и сета правилника који уређују начин и обрачун личног дохотка изнађу модел по којима ће сви саобраћајни полицајци-мотоциклисти за време сезоне управљања службеним мотоциклима кроз вид корективног коефицијента добити увећање личног дохотка.УСП износи да су свесни озбиљности, одговорности и тежини делокруга рада саобраћајних полицајаца-мотоциклиста, те ће се уложити максимални напори да се истима омогуће најквалитенија средства за рад и заштиту као и увежање личног дохотка.
 24.  
 25. Да ли сте упознати са чињеницом да новом систематизацијом у појединим СПИ није предвиђено радно место станичног евидентичара?Предлогом нове систематизације биће отклоњен предметни недостатак.
 26.  
 27. У великом броју СПИ које су ван седишта ПУ, систематизацијом није предвиђено радно место помоћника вође смене и осталих раднику у дежурној служби, а такође због недостатка људства учестала је пракса да у већини СПИ ради по један полицијски службеник?У сарадњи са Управом полиције и Дирекцијом полиције, донет је закључак да се предметни проблем реши у оквиру нове систематизације.
 28.  
 29. Да ли је планиран систем и начин месечног увећања зараде за полицијске службенике (саобраћајне полицајце и руководиоце) који обављају додатне послове ментора и ментора координатора?У сарадњи са Дирекцијом полиције разматра се начин и модел решавања овог проблема и неоспорно је да те колеге то заслужују.
 30.  
 31. Да ли сте упознати кроз контролно-инструктивне делатности припадника УСП, колико и на који начин се од стране руководиоца ОСП (СПИ, ПС, ПО) поштују решења на којима су распоређени припадници саобраћајне полиције (пример: да ли саобраћајни полицајац који има решење за послове саобраћајних незгода ради на том радном месту или га старешине уклапају по својој жељи и вољи и др...)?Неоспорно је да се решења за саобраћајне полицајце на пословима саобраћајних незгода морају апсолутно поштовати и да се истима морају омогућити макасимални услови за несметан рад по саобраћајним незгодама јер је целокупна област саобраћајних незгода доста комплексна, сложена и захтевна.Председник одбора саобраћајне полиције Игор Стојадиновић, предочио је начелнику УСП, да се овај проблем једино може превазићи инструктивном депешом ка ОСП, што је наченик УСП подржао. Заједнички став и мишљење је да ће се овај проблем веома брзо превазићи стављањем у процес рада колега који тренутно завршавају потребне обуке.
 32.  
 33. Да ли сте упознати кроз контролно-инструктиве делатности припадника УСП, колико и на који начин се од стране руководиоца ОСП (СПИ, ПС, ПО) поштују решења за саобраћајног полицајца мотоциклисту и да ли сви који имају предметна решења уопште имају прилике да обављају ту делатност за коју су уско специјализовани?Новом систематизацијом и обезбеђивањем нових патролних мотоцикала овај проблем ће бити веома брзо решен.
 34.  
 35. Да ли ће се у СПИ Пожаревац решити дугогодишњи проблем просторије за задржавање лица (јер у већини случајева припадници СПИ Пожаревац лица које је потребно задржати воде на задржавање у ПИ Пожаревац где постоји само једна просторија за задржавање или у ПС Велико Градиште, ПС Петровац на Млави, па чак и у ПС Кучево, где због недостатка људства ради по један полицијски службеник у ДС што представља додатни проблем?Управа полиције спроводи пројекат са Норвешком владом те ће просторије за задржавање у СПИ Пожаревац веома брзо бити решене.
 36.  
 37. Да ли сте упознати да увиђајне патроле из СПИ Пожаревац врше увиђаје СН на подручјима ПС Мало Црниће, ПС Велико Градиште, ПС Голубац и ПС Жабари јер по распореду рада тамо бар у 50% случајева, нема припадника саобраћајне полиције у поподневним и вечерњим сатима?Руководствао ОСП Пожаревац у сарадњи са УСП изнаћиће модел да се овај проблем умањи а новом систематизацијом предвидеће се довољан број извршиоца како би се овај проблем и трајно решио.
 38.  
 39. Да ли сте упознати са проблемом у ОСП Врање, да је од стране менаџмента ЈУМКА, припадницима СПИ Врање онемогућено право да у згради где су смештени користе лифт? Такође у предметној згради постоји проблем са пијаћом водом, јер у истој постоји само техничка вода¬ и такође велики пробем је грејање које се за сада решава алтернативним могућностима (грејалице и климе којима се делимично надомешћује проблем грејања)¬?О проблему је обавештен начелник ППУ и ОСП и овај проблем ће у сарадњи са менаџментом ЈУМКА, веома брзо бити решен.
 40.  
 41. Да ли сте упознати са чињеницом да у ОСП Врање, ПС Владичин Хан и ПС Прешево, не постоје распоређени помоћник командира који би обављао послове безбедности саобраћаја?За ПС Владичин Хан и ПС Прешево као и за друге ПС где не постоји распоређен помоћник командира за безбедност саобраћаја, УСП је министра обавестио и тражио накнадно проширење за расписивање конкурса и пријем истих.
 42.  
 43. Да ли сте упознати са чињеницом да у ОСП Зајечар:-у СПИ Зајечар треба попунити руководећи састав и то: командир, заменик командира и један помоћник командира;-у ПС Бољевац недовољан је број извршиоца-саобраћајних полицајаца чиме је озбиљно доведено питање основног функционисања?-у ПС Књажевац треба попунити место помоћника командира.На основу извршених анализа ОСП Зајечар, предлог за најоптималнији број извршиоца је повратак на систематизацију до 2019. године.За исказане потребе, недостатак извршиоца и упражњена руководећа места на подручју ОСП Зајечар, УСП је потпуности упозната и у координацији са начелником ППУ Зајечар и ОСП Зајечар, већ се предузимају неопходне мере и радње на решавању постојећих проблема.
 44.  
 45. Да ли сте упознати да је на последњој систематизацији дошло до промене категоризације станица у оквиру ОСП Пирот, где је због новоизграђеног аутопута формирана СПИ за ДП 1.А реда А4 друге категорије (некадашња СПИ Е80 Пирот која је била треће категорије), на уштрб томе, друга градска станица СПИ Пирот је уместо станице друге категорије (која је до тада била) постала станица треће категорије, чиме је смањен број извршиоца, који се тренутно рефлектује као горећи проблем у СПИ Пирот. Тренутни број систематизованих и радно ангажованих припадника СПИ Пирот (заједно са вођама сектора износи 15 саобраћајних полицајаца) где сходно величини путне мреже, фреквенције саобраћаја и осталим безбедносним изазовима, изузетно отежано одговара редовним и тежишним задацима. Због поменутог недостатка људства у СПИ Пирот, тренутно саобраћајни полицајци без обзира на решење које му је уручено, извршава све постављене задатке, где запослени постављају питање која је онда уопште сврха добијених решења?Са проблематиком на подручју ОСП Пирот, УСП је у потпуности упознат и са начелником ОСП Пирот се тренутно изналазе спроводљива решења. ОСП Пирот ће до краја године добити 15 нових извршиоца а предстојећом систематизацијом биће отклоњени сви недостаци.
 46.  
 47. Да ли сте упознати да у ПС Бачка Топола није попуњено место заменика командира (који је по систематизацији задужен за послове безбедности саобраћаја), чиме је отежан рад извршиоцима и осталом старешинском саставу?У ПС Бачка Топола биће расписан конкурс за заменика командира.
 48.  
 49. ОСП БОР, ПС Кладово, недовољан је број извршиоца на терену што је проузроковало непоштовања ПКУ за полицијске службенике по више основа (налог за приправност се издаје и када се полицијски службеници налазе на недељном одмору и после осмочасовних и дванесточасовних одрађених смена без права на дневни одмор, израда распореда иде од данас за сутра, циклус нередовних смена по 8 и више дана без недељног одмора, на огласној табли се не истиче ко је награђен за претходни месец и отежано извршење службених задатака?Са стањем на подручју ОСП Бора у потпуности смо упознати и са начелником ППУ и ОСП Бор, тренутно се изналазе спроводљива решења. УСП је ОСП Бор наложио максимално поштовање ПКУ за полицијске службенике и извршиће се контрола поштовања истог. ОСП Бор ће до краја године добити 11 извршиоца, а предстојећом систематизацијом биће отклоњени сви недостаци.
 50.  
 51. У СПИ Суботица и СПИ за ДП 1.А реда недовољан је број теренских извршиоца?Са стањем у ОСП Суботица у потпуности смо упознати и са начелником ОСП Суботица, тренутно се изналазе спроводљива решења. ОСП ће до краја године добити 15 извршиоца.
 52.  
 53. У СПИ Пријепоље свим припадници имају решење за саобраћајног полицајца, без обзира на то што поједине колеге имају завршене уско стручне курсеве и обуке (па тако имамо случај да колега управља службеним мотоциклом а да за то нема решења)?Са стањем у СПИ Пријепоље смо упознати и новом систематизацијом до краја године, предметни проблеми ће бити отклоњени.Председник ИО НСП Мирослав Савић додао је још једно питање које ја накнадно стигло у синдикат, а то је питање приправности за вршење увиђаја СН на подручју ПС Ада, ПС Чока и СПИ Кикинда?Са стањем у ОСП Кикинда у потпуности смо упознати и дате су смернице начелику ОСП Кикинда за превазилажање истих.Председник одбора саобраћајне полиције Игор Стојадиновић је у усменом обраћању упознао начелника УСП, пуковника полиције Славишу Лакићевића да питања са подручја УСП за град Београд овом приликом нису презентована из разлога њихове комплекности и специфичности, и да је потребно у наредне две недеље заказати термин састанка у УСП. Такође је наглашено да је испред одбора саобраћајне полиције за подручје УСП за град Београд задужен наш активиста Горан Лакићевић који је исте прикупио, обрадио и који ће на предстојећем састанку исте и предочити. Начелник УСП је прихватио организовање засебног састанка са представницима Независног синдиката полиције по основу решавања проблема који су се јавили на подручју УСП за град Београд.Представници Независног синдиката полиције исказују велико задовољство отпочетом сарадњом са новим начелником УСП, пуковником полиције Славишом Лакићевићем.Одржани састанак је имао изузетну конструктивност, обејктивност и отворен приступ постојећим проблемима, а начелник УСП и његови сарадници су показали изузетну вољу, жељу и спремност за решавање истих.Обострани закључак након одржаног састанка је да је кључни фактор ''саобраћајни полицајац'', за кога је потребно да заједничком сарадњом и напорима створимо што квалитеније услове за његов несметан, безбедан и професионалан рад.

ОДБОР САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ председник Игор Стојадиновић

10