Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Састанак са директором Ребићем на тему ПРИПРАВНОСТИ

Дана 28.03.2018. године 10,00  часова представници Независног сидниката полиције су одржали састанак са Директором полиције Владимиром Ребићем у вези инструктивне депеше Дирекције полиције која се тиче ПРИПРАВНОСТИ. Састанку су присуствовали Директор полиције Владимир Ребић, помоћник директора полиције Иван Ристић  као и представници НСП-а, председавајући Председништва  Велимир Лукић, чланови председништва Срђан Јовановић, Дарко Стојановић и члан Извршног одбора Мирослав Савић. У вези са горе наведеним, Независни Синдикат Полиције је изразио незадовољство предментном депешом која налаже ограничење  приправности на 2000 сати месечно за сваку ППУ и затражено је да се поново размотри ова одлука, као и да се свим ППУ које су доставиле образложене планове дозволи реализација истих. Такође, затражено је да се свим полицијским службеницима који су били у стању приправности у претходном периоду исплати накнада која им припада, што је од стране Директора полиције Владимира Ребића одмах прихваћено. Директор полиције је изнео податке који се тичу несразмерности планирања сати приправности на сличним ППУ и указао на велику разлику, као и могућност злоупотребе. Такође, Директор полиције Владимир Ребић је навео да све ППУ које доставе адекватно образложење плана приправности, у коме указују на реалну потребу увећања броја сати приправности, такав план приправности ће бити прихваћен. Након изношења аргумената за потребом реално већег броја сати приправности од предложених 2000 сати,  од стране представника НСП, као и навођење конкретних примера који могу довести до смањене оперативности, квалитета обављеног посла и додатног оптерећења запослених, као и повећање других трошкова, помоћник директора Иван Ристић се сагласио са изнетим ставовима представника НСП и навео да циљ депеше није био смањење или ограничење броја сати, већ се тражило да свака ППУ детаљно у плану приправности образложи потребу за ангажовањем радника преко 2000 сати у току месеца, како би се избегли беспотребни трошкови по неким линијама рада и избегле евентуалне злоупотребе.                Од стране представника НСП је затражено да се свим начелницима ППУ наложи да не врше злоупотребе наведене депеше, да радно не ангажују полицијске службеника који нису у стању приправности,  јер прековремени рад може проистећи из редовног рада или из приправности када је полицијском службенику предвиђено да за обављање посла мора да буде психо-физички способан за рад а никако се полицијски службеник који је на недељном одмору не може прековремено ангажовати. На крају састанка Директор полиције Владимир Ребић је наложио Дирекцији полиције да у току дана контактира све начелнике ППУ, исте упозна са данашњим састанком и да инструкције за даље поступање.

Председавајући Председништва Велимир Лукић

1701