Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Састанак представника НСП са министром Стефановићем

Јуче су  у згради Владе Р.Србије представници Независног  синдиката полиције одржали састанак са министром унутрашњих послова др Небојшом Стефановићем и његовим најближим сарадницима, чија је тема била потпуна примена постојећег ПКУ за полицијске службенике, велики број дисциплинских поступака против полицијских службеника и привремено удаљење из службе, трошкови доласка и одласка са рада, набавка службених возила, униформе и опреме за полицијске службенике. logo25 По питању непотпуне примене ПКУ за полицијске службенике министар др Небојша Стефановић се сложио са представницима НСП да су сви руководиоци дужни да у оквиру своје надлежности примењују ПКУ за полицијске службенике и Анекс колективног уговора за полицијске службенике и напоменуо да је планирано до краја 2016.године буде исплаћена солидарна помоћ запосленима који испуњавају услов за добијање ових средстава и напоменуо да је је новац у износу од 300 милиона динара обезбеђен. Представници НСП имају представника у Радној групи о солидарној помоћи и почетак рада се очекује крајем ове недеље.

Такође, до краја године ће бити усвојен Правилник о приправности у којем ће јасно бити прецизирано када и који полицијски службеник ће бити у стању приправности  и више неће бити проблема око увећања плате по овом основу. Представници НСП имају представнике у формираној Радној групи за израду Правилника о приправности.

Што се тиче тумачења  Министарства за рад, борачка и социјална питања у којем се време проведено у путу од места рада до места извршења задатка не рачуна у радно време, сложили смо се да такво тумачење није добро и да је потребно да се у време рада полицијског службеника рачуна од момента када је запослени дошао у своју организациону јединицу до повратка у исту.

По питању кашњења у исплати трошкова доласка и одласка са рада, министар др Небојша Стефановић и помоћник министра задужена за Сектор финансија Наташа Путник изнели су податак да се до краја године очекује додатних 450 милиона динара, а новац ће бити искоришћен управо на исплату заосталих дуговања трошкова доласка и одласка са рада као и исплату јубиларних награда запосленима који су услов испунили по ПКУ за полицијске службенике у другој половини 2016. године.

Указан је проблем од стране представника НСП да полицијски службеници имају накнаду од 150 динара за извршење задатака ван своје организационе јединице и сложили се да је у наредном периду неоходно да се та накнада увећа.

Што се тиче набавке униформе, обуће и опреме за граничну полицију, ИЈП, Жандармерију као и опреме за полицијске службенике у УКП,  министар др Небојша Стефановић је изнео да ће врло брзо бити испоручена опрема, униформа и обућа за ове формацијске јединице, као и један број борбених возила за припаднике Жандармерије. Оно што је посебно напоменуо министар др Небојша Стефановић јесте да се у наредној години очекује набавка око 1200 патролних возила за полицијске службенике.

Посебно што забрињава све запослене јесте велики број дисциплинских поступака који се покрећу против полицијских службеника и олако доношење решења о привременом удаљењу из службе. Овом приликом навели смо више конкретних примера у којима је од стране појединих руководиоца организационих јединица донето решење о привременом удаљењу, а сматрамо да нису испуњени услови из члана 217. Закона о полицији. Велики број примера је у Полицијским управама Крагујевац, Зајечар, Прокупље... Министар др Небојша Стефановић је наложио најближим сарадницима да у наредном периоду одрже састанак са начелницима Полицијских управа и да се  укаже на повећан број дисциплинских поступака и да се решење о привременом  удаљењу доноси само када то прописује Закон о полицији, а не по слободној процени појединих руководица Полицијских управа. На овај начин, руководиоци појединих Полицијских управа стварају осећај несигурности код запослених а касније министарство има обавезу да надокнади трошкове које је запослени имао због вођења дисциплинског поступка.

1696