Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Независни Синдикат Полиције обавештава све запослене у Министарству Унутрашњих Послова као и јавност, да је дана 10.09.2014 године одржан редован месечни састанак са представницима Министарства, чије су теме била редовна текућа проблематика са којом су упознати запослени а која се односи на доношење новог ПКУ, Закона о Министарству Унутрашњих Послова, питање ребаланса буџета МУП РС за 2014 годину са освртом на исплату заосталих дуговања запосленима, у погледу надокнаде за долазак и одлазак са рада, јубиларних награда и осталих потраживања и других питања.

tumbnsp У вези са горе наведеним, Независни Синдикат Полиције овим путем изражава разочарење са досада постигнутим, знајући да је прва седница Комисије за израду новог ПКУ према наводима Министарства, заказана за 17.09.2014 године и да истовремено ПКУ кој и ј е сада на снази постој ећим тумачењем истиче 24.09.2014 године, чиме се директно угрожава правна и материјална сигурност полицијских службеник. Посебан осврт заслужује чињеница да, према наводима Министарства, прва радна верзија Закона о Министарству Унутрашњих Послова биће достављена НСП око 15.09.2014 године, чиме се додатно компликује постојећа правна ситуација знајући да је постојећи Закон о раду унео доста новина које изискују и одговарајућа правна решења у другим законским актима.НСП је свестан чињенице, што се могло закључити са данашњег састанка, да ребаланс буџета у ствари предствља кресање постој eћer буџета и његових ставки, што несумњиво указуј е да неће доћи до одобравања средстава за исплату заосталих дуговања запосленима, у погледу надокнаде за долазак и одлазак са рада, јубиларних награда и осталих потраживања.

На основу изнетог сматрамо да се полицијски службеници налазе у брисаном правном простору и да могућност да се постојеће правне празнине тумаче на различите начине, стварају оправдану бојазан да ћe следећи правни кораци Министарства бити на штету полициј ских службеника.

Такође посебно указујемо да је став Министарства да је плата полицајца у просеку 53.000,оо динара и да је као Таква довољна,имајући у виду друштвене околности и плате осталих грађана Републике Србије, по мишљењу НСП представља увертиру за даље смањење плата полицијских службеника, и да ћe такво евентуално поступање Министарства наићи на одговарајући правни и синдикални одговор НСП.

Дана: 10.09.2014. године. Београд

Председавајући Председништва НСП. Велимир Лукић

PDF-dokument

1714