Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 02.12.2015.године

Данас је као и у суботу у Кабинету министра унутрашњих послова одржан хитан састанак са представницима НСП поводом тренутне ситуације у вези безбедоносних провера и најаве смањења броја запослених. Од стране министра извештени смо да ће око 1600 радника добити отказ по социјалном пројекту који држава буде прописала. На основу те листе формира се организациона једница „за процену ризика“ из које  ће већина и бити отпуштена, у складу са законом, као технолошки вишак. Нетачне су информације да спискови садрже и запослене са здравственим проблемима,,шифра Ф“. Од стране министра и његових сарадника добили смо потврду да ћемо учествовати као репрензетативни синдикат у Комисији за координацију вршења провера испуњености услова за рад запослених у МУП-у. novlogo11 Оно што је несумњиво и за шта смо добили уверавања да питање безбедносне провере неће бити уско тумачено, односно да сама чињеница да је против   полицијског службеника поднета кривична пријава тј.да се води кривични поступак неће имати одлучујући утицај. Узимаће се у обзир само правоснажне кривичне пресуде, и у том смислу Извршни Одбор НСП је на седници одржаној дана 02.12.2015.године донео закључак да питање безбедносне провере треба да подразумева искључиву примену  чл 167 ст.1 тч.4 Закона о полицији, који предвиђа да радни однос запосленом престаје ако се утврди да је правноснажном пресудом осуђен на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест месеци.

Од стране министра констатовано је да повећање плате у МУП-у није реално и да су садашњих 2% максимум који у овом тренутку Влада Р Србије може да обезбеди из реалних извора. У 2016 години у колико дође до повећања бруто домаћег производа сразмерно томе ће се и повећавати проценат повећања плате.

Везано за исплату једнократне новчане помоћи министар је потврдио став са раније одржаног састанка да ће покушати да од Владе Р Србије обезбеди додатна средства у износу који у овом тренутку није могуће прецизирати. Средства која ће се обезбедити у ову сврху била би исплаћена у времену Божићних празника.

У вези Сектора за ванредне ситуације од стране министра потврђено је да СВС од 01.01.2016. године одлуком Владе Р Србије иде у издвајање из МУП-а.

У вези Закона о полицији министар је изјавио да исти није суспендован већ се интезивно ради на усклађивању са примедбама и сугестијама синдиката, а доказ о томе је прошлонедељни састанак и састанак који ће се одржати у понедељак.

Од стране НСП изнета је примедба непотпуне примене ПКУ за полицијске службенике у односу на ПКУ за државне органе. Од стране министра наложено је Сектору за људске ресурсе да се хитно и прецизно уради инструкција која ће у потпуности изједначити примену прописа из оба ПКУ у односу на повољније решење или већа права.

НСП је изнео проблем ангажованих полицијских службеника који учествују у обезбеђивању Самита OEBS-A, као скупа високог ризика. Министар је прихватио нашу примедбу и наложио да се горе наведеним полицијским службеницима исплате дневнице у висини од 1.500,оо динара.

У Београду 02.12.2015.године

 НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Председавајући Председништва Велимир Лукић

1681