Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Саопштење за чланове НСП и остале запослене у МУП-у који су поднели захтев за солидарну помоћ

Дана 13.02.2019.године Комисија за проверу испуњености услова за доделу солидарне помоћи одржала је састанак са почетком у 10,00 часова, у саставу: др Слађана Антонијевић, Николић Веселин - представник НСП, представник другог репрезентативног синдиката ПСС Зоран Андријевић, Наташа Ђукановић–заменик начелник Одељења за зараде и бенефиције, Владимир Велковски – СМФ и Катарина Брадић - Одељења за зараде и бенефиције. Комисија је почела са радом тачно у 10,00 часова. На почетку састанка Наташа Ђукановић нас је известила да је укупно захтева за солидарну помоћ по основу рођења детета у 2018.години стигло 1717 од чега је основаних 1493 (решења урађена), 45 неоснованих и 179 предмета чекају на допуну документације. Захтев за солидарну помоћ по основу смрти ближег сродника укупно је пристигло 1418 од тога 1298 основаних (урађена решења), 62 неоснована а 58 захтева чека на допуну документације. Захтев за солидарну помоћ по основу дуже и теже болести у 2018.години укупно је пристигло 817 од тога 268 основаних (урађена решења), 282 неоснована (оцена доктора) и у раду 271 предмет. Од преосталих 271 предмет, данас урађено 42 предмета, од тога 36 основаних и 6 неоснованих. Комисија завршила са радом у 12.20 часова. Следећа Комисија за солидарну помоћ заказана је за 19.02.2019.године.

Члан  Председништва НСП Веселин Николић

1674