Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Саопштење за чланове НСП и остале запослене у МУП-у који су поднели захтев за солидарну помоћ

Данас је Комисија за проверу испуњености услова за доделу солидарне помоћи одржала је састанак са почетком у 10,00 часова, у саставу: др Наташа Јовановић Николић Веселин, представник НСП, представник другог репрезентативног синдиката ПСС Зоран Андријевић, Калања Младен записничар, Наташа Ђукановић–заменик начелник Одељења за зараде и бенефиције и Владимир Велковски - СМФ. Комисија је почела са радом тачно у 10,00 часова. На почетку састанка Наташа Ђукановић да је до 13.12.2018.године по основу рођења детата стигло укупно 1300 захтева оцењени као основани, 41 захтев који је оцењен као неоснован и 208 захтева за које је потребно извршити допуну документације. По основу смрти ближег сродника стигло је укупно 1153 захтева који су основани, 43 захтева који су неосновани и 100 захтева за које је потребно допунити документацију. По основу дуже и теже болести и рехалибилитације стигло је укупно 705 захтева, од којих је урађено 358. Од 358 захтева 148 захтева је оцењено као основано, 210 захтева као неосновано и 347 захтева је у раду. Од преосталих 247 захтева на данашњем састанку обрађено је 138 захтева, тако да 209 остаје да се уради на следећој комисији. Од 138 захтева који су данас обрађени само 10 захтева оцењени су као неосновани а сви преостали захтеви су оцењени као основани. По речима  Владимира Велковског, сви захтеви који су оцењени као основани биће исплаћени до краја године. Састанак је завршен у 11,50 часова.

Члан  ПредседништваВеселин Николић

1686