Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

САОПШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ НСП И ОСТАЛЕ ЗАПОСЛЕНЕ МУП КОЈИ СУ ПОДНЕЛИ ЗАХТЕВ ЗА СОЛИДАРНУ ПОМОЋ

Дана 03.02.2021.године Комисија фонда за солидарну помоћ одржала је састанак са почетком у 13,00 часова у саставу:

- Начелник Одељења за зараде и бенефиције Андријана Шљивић

-Чланови комисије Веселин Николић из Независног синдиката полиције-члан Председништва,

- Др Слађана Антонијевић- лекар специјалиста медицине рада

-Наташа Ракетић –Секретаријат МУП

-Присутна административно-техничка лица, Катарина Брадић, Вукашин Вукаиловић, Милена Максимовић, Маријана Ана Илић и Марија Ристић.

На почетку састанка Андријана Шљивић нас је обавестила да је у току целе 2020.године стигло укупно захтева  за солидарну помоћ по основу рођења 1461, урађених 1291, неоснованих 59, 14 чека допуну и 97 у раду.

Укупно примљених захтева по основу смрти ближег сродника 1565 предмета, укупно урађених 1366, неоснованих 45, чека доуну 16 и у раду 138.

За првих 35 дана 2021.године примљено захтева за солидарну помоћ по основу рођења детета 81 захтев и сви су у припреми.

За првих 35 дана 2021.године примљено захтева по основу смрти ближег сродника 191 захтев и сви су у припреми.

Андријана Шљивић нас је такође обавестила да су све стипендије за децу погинулих и рањених полицајаца за 2020.годину све исплаћене.

Андријана Шљивић нас је обавестила да је крајем 2020.године одлуком министра унутрашњих послова свим породицама (корисницима) Фонда за солидарну помоћ МУП Р. Србије додељено по 30.000,00 динара а такође и свој деци корисницима Фонда по 30.000,00 динара старости до 26 година живота. То је апсолутно за сваку похвалу.

Андријана Шљивић нас је такође обавестила да комисија данас треба да донесе одлуку, тј. предлог са износима за солидарну помоћ и тај предлог ће упутити министру. Она предлаже да солидарна помоћ за смрт ближег сродника буде и даље 30.000,00 динара, стипендије за ученике кориснике фонда, основна школа 4.000,00 динара, средња школа 5.000,00 динара и студенти 6.000,00 динара.

Члан комисије испред НСП предложио је да се ти износи повећају и тражио да се његов предлог стави на гласање. Предлог је одбијен са 3 гласа ПРОТИВ и 1 ЗА.

Затим  се прешло на обраду захтева за солидарну помоћ по основу елементарних непогода, укупно је било 11 захтева. Приликом обраде већином ових захтева комисија се изјашњавала негативно из разлога непотпуне документације. Члан комисије и представник Независног синдиката полиције тражио је да комисија погледа све слике поплављених кућа од подносиоца захтева и рекао да су штете у суштини много веће него што се процене, и ставио примедбу на следеће. Немогуће је да одбијемо захтев за солидарну помоћ колеге који је поднео захтев за солидарну помоћ по основу елементарне непогоде поплаве само зато што се домаћинство води на његове родитеље. Пошто смо утврдили да неколико колега који су поднели захтев по овом основу живе на адресама поплављених домаћинстава и немају у свом власништву ниједну другу некретнину, комисија је гласањем донела одлуку да им се доделу новчана помоћ у износу од 30.000,00 динара а на предлог представника НСП. Таквих захтева је било 5 основаних а 6 захтева је било неосновано (непотпуна дикументација).

Укупан број запримљених захтева за солидарну помоћ по основу дуже и теже у 2020.години 566, укупан број урађених предмета 348, обрађених на данашњој комисији 127 од којих је 82 оцењено као основано, 41 као неосновано, 2 захтева чекају допуну а 2 захтева су обустављена по захтеву подносиоца захетва.

Такође напомињемо да је за првих 35 дана 2021.године запримљено 63 захтева по основу дуже и теже болести која су у припреми.

Комисија је завршена у 16,00 часова.

 

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ

Члан Председништва

Веселин Николић

 

5880