Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

САОПШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ НСП

У претходном периоду од стране НСП КЦ Шабац предузете су разне активности које се тичу обавеза представника послодавца у виду поштовања права запослених из радно правног статуса, а пре свега области којима се уређују начин обрачунавања радних сати на месечном нивоу и о чему сте већ обавештавани саопштењима у  ранијем периоду. У вези напред наведеног, НСП КЦ Шабац је имао сазнања да након мишљења Сектора за људске ресурсе из марта 2019-те године, којим је јасно и недвосмислено дато појашњење како руководиоци организационих јединица из састава МУП-а имају обрачунавати радне сате на месечном нивоу за своје запослене, да поједини руководиоци не поштују мишљење Сектора за људске ресурсе. Даље, активности НСП КЦ Шабац је предузео на тај начин што је покушао појединим руководиоцима на терену указати да се не врши правилан обрачун радних сати на месечном нивоу, али то није имало нарочитог успеха поготово у појединим организационим јединицама РЦ према БиХ и то у СГП Мали Зворник и СГП Трбушница. Након тога, у сагласности са Председавајућим Председништва НСП Велимиром Лукић заказан је састанак са представницима послодавца где је дана 08.09.2020. године у Београду, делегација НСП КЦ Шабац предочила наведени проблем и где су добијена уверења да ће се проблем решити. Коначно, дана 16.09.2020. године заказан је састанак у Ужицу на коме су присуствовали делегација НСП КЦ Шабац у саставу председник КЦ Шабац и члан Председништва НСП Николић Веселин,  потпредседник СГ СГП Мали Зворник и члан Извршног одбора НСП Деспотовић Рајко и председник СГ Љубовија Веселиновић Милан, док су од стране послодавца присуствовали представници УГП-а на челу са Помоћником начелника УГП Радишом Ристовић, Џеновљановић Зоран, Петронијевић Нада и Љубо Јурошевић и представници РЦ према БиХ на челу са Начелником РЦ према БиХ Луковић Игором поред ког су још присуствовали Лугић Александар, Илић Дејан, Чорбић Дарко и Милићевић Немања, као и руководиоци Станица граничне полиције из састава РЦ према БиХ Степановић Милан, Игњатовић Младен, Алексић Александар, Крсмановић Дарко, Петровић Драган и Жунић Владимир.  Састанак је отворио Начелник РЦ Луковић који истакао да је сарадња са представницима НСП на високом нивоу, те да у претходном периоду нису одржавани састанци због пандемије корона вируса али да сваки евентуални неспоразум мора и биће решен дијалогом, а затим је реч дао Помоћнику начелника УГП Радиши Ристовић. Ристовић је поздравио све пристуне и поготово представнике јединог репрезентативног синдиката у МУП и нагласио да смо увек били за коректну сарадњу и дијалог, а такође и овом приликом када смо УГП указали на постојање проблема који се тиче обрачуна радних сати на месечном нивоу. Додао је да се сваки проблем прво решава у сопственој кући, а да се решавањем овом проблема у РЦ према БиХ може применити и на целу УГП пто се тиче радних сати. Затим је реч дао Председнику КЦ Шабац Николић Веселину. Члан Председништва НСП Николић је поздравио све присутне и затим почео излагање. Навео је да је проблем неправилног рачунања радних сати уочен још пре 2 године у организационим јединицама у РЦ према БиХ, где се у разговору са командирима СГП покушало решити. Додао је, и то, да за све евентуалне пропусте за које добијемо сазнања најпре затражимо мишљења надлежних служби МУП-а и након добијања ставова или мишљења покушавамо да у сарадњи са командирима СГП решимо евентуалне проблеме, али наводи и да нису сви командири вољни за сарадњу. Као пример добре сарадње и дијалога у обостраном интересу наводи пример командира СГП Љубовија где је проблем радних сати увелико решен, али такође наводи да је у погледу неких ситуација било различитих мишљења, где је командир тврдио да полицијским службеницима не припада службено возило када иду на разна сведочења док је мишљење представника НСП било другачије, да би се након добијања мишљења стручних служби испоставило да је командир у праву и представници НСП поштују став и мишљење надлежних служби што је класичан доказ да је сарадња и дијалог обострана. Исти пример добре сарадње је и командир СГП Бадовинци Алексић Александар са којим је у претходном периоду такође одржан састанак у вези појединих наводно пропуста у станици, али је након тога утврђено да је све у најбољем реду и о томе је Председник КЦ Шабац написао посебно обраћање у коме је похвалио рад и понашање овог руководиоца. Што се тиче СГП Бајина Башта у вези обрачуна радних сати добијена су обавештења и уверавања да се од јануара 2020-те године обрачун радних сати врши у складу са мишљењем Сектора за људске ресурсе. Такође, сарадња са руководиоцем ове ОЈ је у складу са социјалним дијалогом. Николић је навео посебне проблеме и изостанак било какве сарадње, комуникације и дијалога у СГП Мали Зворник где су у више наврата нарушавана права радника, која су се морала остваривати преко Начелника РЦ и Начелника УГП. Заменик командира СГП који сада води станицу недавно је на састанку са предстаницима НСП рекао да он тренутно води станицу како треба и поштује сва мишљења УЗЉР, али да не зна шта је пре њега било. Такође, као пример, навешћемо да у овој станици представник НСП који по закону користи плаћено одсуство на име обављања синдикалне функције као председник синдикалне групе, могао је то законско право  користити само кад му то командир одобри што је супротно свим законским прописима, док је заменик додао да ће се наведено право у потпуности поштовати. Што се тиче самог обрачуна радних сати, мишљења смо да су полицијски службеници у претходне три године много оштећени кроз неправилан обрачун тих сати на месечном нивоу, који је у супротности са мишљењем Сектора за људске ресурсе. Даље је Николић навео да је СГП Трбушница посебан случај и где није било апсолутно никакве сарадње и поред тога што је командиру лично уручивао допис који се односи на обрачун радних сати, на шта се командир СГП Трбушница надовезао речима да он од почетка године од кад је добио допис поштује обрачун радних сати. Николић га је подсетио да му је он лично указивао на неправилан обрачун радних сати, још након мишљења УЗЉР из марта 2019-те године , али да је он то игнорисао не сматрајући да је то за њега обавезно. Такође је Николић присутне руководиоце подсетио и на одредбе члана 124. Закона о државним службеницима који предвиђа постојање одговорности за штету проузроковану трећем лицу, који обавезују државне службенике на законито и одговорно поступање и могућност одговорности за штету управо од државног службеника који својом намером или крајњом непажњом проузрокују штету коју мора надокнадити Република Србија, а то до сада није био случај. Након излагања Николића, дата је реч другим предстаницима делегације НСП који су навели да је све до социјалног дијалога и да су сугестије и предлози већ изнети од стране Николића. Начелници Ристовић и Луковић су на крају навели да се одредбе закона морају поштовати кроз права и дужности полицијских службеника, а да ће се по захтеву НСП КЦ Шабац извршити додатна контрола у СГП Мали Зворник и СГП Трбушница како би се проверило стварно стање и да ли се обрачун фонда месечних радних сати врши добро. Навели су и потребу да се састанци овакве врсте чешће одржавају како би се овакви и слични проблеми решавали на овом нивоу без посредовања виших линија рада. Николић се овим путем захвалио и Кабинету министра, Начелници Оливери Илић и Помоћнику начелника Сектора за људске ресурсе Цветковић Драгану који су допринели да се оствари социјални дијалог у овом конкретном случају ради решавања уоченог конкретног проблема, а с обзиром да је састанак био и оперативног карактера Николић се захвалио свим присутним учесницима и делегација НСП КЦ Шабац је наставила са својим даљим активностима.

Ваш НСП КЦ Шабац! Председник НСП КЦ Шабац Члан Председништва НСП ( Веселин Николић)

1764