Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

САОПШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ НСП

Сведоци смо у последње време како променама у својој синдикалној организацији која ће уз напоре свих нас додатно унапредити деловање и саму синдикалну бробу, па можемо рећи да паралелно са нама и промене на челу послодавца, током 2020. године и доласком на чело нашег Министра господин Александара Вулина, доказују да сваке промене доприносе унапређењу и бољитку сваке организације. Ми као једини репрезентативни синдикат својим деловањем у неким ситуацијама вршимо притисак на самог послодавца да у оквиру својих могућности ствара и додатно унапређује све сегменте услова рада и материјалних давања запосленим, те поједине бенефите и давања која су остварена током 2020.године и 2021. године помало видимо и као своју заслугу. Не можемо, а да не поменемо и похвалимо као добре примере односа послодавца према запосленим, на челу са г.Александром Вулином где је у циљу унапређења стандарда запослених, ценећи труд и залагање током обављања службене дужности и постигнуте резултате предузело читав низ активности крајем 2020.године и током 2021. године. У намери да се додатно осигура безбедност грађана али и истакне достојанство министарства којим руководи, Министар унутрашњих послова је препознао залагање својих запослени нарочито у светлу борбе против организованог криминала која и јесте приоритет али и других организационих јединица које дају допринос и угледу и афирмацији министарства у целини. Јако је похвално што је од стране послодавца као основни циљ у први план стављено то да сваки припадник Министарства унутрашњих послова буде збринут и задовољан условима рада. С тим у вези предузето је следеће: Увећање плате. У поменутом периоду плата запослених увећана је за укупно 5%, закључно са мартовским примањима 2021.године. До краја текуће године најављено је још једно повећање плате, а све у циљу побољшања материјалног положаја запослених Увећање којефицијента плате до 20%. Као један од видова додатне мотивације, а у намери да се што већи број полицијских службеника и запослених награди за истицање на послу и у обављању редовних дужности повећана је квота односно могућност новчаног награђивања и то кроз увећање коефицијента плате, са 0,85% до 1% припадајућег буџета за плату. С тим у вези само током јуна месеца, ове године, награђено је укупно 5439 запослених, од тог броја, предлогом министра награђене су одређене категорије запослених и то 985 запослених из управе за Управне послове, 609 припадника УКП и 1045 намештеника, који имају најнижа примања у министарству, а којима је ово друго награђивање оваквог вида у 2021. години, од планираних четири. Такође, посебно је препозната категорија ватрогасаца и саобраћајних полицајаца те и за месец јул /август 2021. године предложено награђивање кроз увећање коефицијента плате за преко 3200 ватрогасаца и 2695 саобраћајних полицајаца. Награде министра. Додељују се заполенима на предлог министра унутрашњих послова и то у виду новчаног фиксног износа и у виду неновчане награде. Новчане награде додељују се за изузетне остварене резултате у конкретном догађају, а који је у вези са обављањем полицијских послова као и за други радни допринос. Иста се додељују у фиксном износу, највише до једне просечне нето плате, а овај вид награђивања остварило је 952 запослена у децембру 2020. године и 662 запослена током 2021. године Неновчане награде – током 2021. године уведена је нова неновчана награда и то изменама Правилника о наградама и признањима у Министарству унутрашњих послова који је у члану 4а дефинисао исту као посебну категорију награде и то у виду боравка у објектима министарства намењеним за одмор, као и објектима органа/правних лица са којима министарство има закључен споразум. Од марта месеца ове године на иницијативу Комисије за награђивање, а одлуком министра унутрашњих послова награђено око 255 запослених као и појединаца ван миниистарства, за изузетан допринос и постигнуте резултате у области унутрашњих послова, одбране и безбедности. Фонд за солидарну помоћ. На основу Правилника о солидарној помоћи запосленима исплаћује се помоћ и то за случај рођења детета, смрти запосленог и смрти члана уже породице и за дужу и тежу болест. С тим у вези, формирана је Комисија која одлучује о основаности захтева за доделу ове врсте помоћи. Напомињемо, да је у саставу Комисије за доделу солидарне помоћи и представник НСП који активно учествује у раду овог тела. Око 3000 предмета годишње прође кроз комисијско одлучивање, а изности који се додељују су: за рођење просечна зарада у РС око 60 000 динара, основ смрти запосленог и члана породице у фиксном износу 30 000 динара и дуга и тешка болест у висини стварног тршка, а највише до три просечне зараде. ( у просеку по предмету 40 000-50 000 динара) Такође, у Фонду за солидарну помоћ налази се евиденција погинулих и рањених припадника министарства којима се обезбеђују посебни видови помоћи кроз стипендирање деце, исплата закупнине на име станарине, набавка уџбеника и школског прибора и др. По први пут износ од 30.000 динара додељен је поводом обележавања празника Нове године и то за 225 деце погинулих и тешко рањених припадника министарства, до навршених 26 година живота. Истим поводом, додељена је помоћ припадницима погинулих и тешко рањених припадника, као и породицама запослених који су преминули од Ковид 19 болести, и то у износу од по 30.000 динара за 632 породице. На крају, поводом обележавања Дана полиције, као редовна помоћ породицама погинулих и тешко рањених припадника МУП-а 620 породица примило је по 50. 000 динара. По први пут: Додатно здравствено осигурање запослених. Уз сва настојања МУП-а, као и самог министра да се унапреди стандард запослених, закључен је уговор са „АМС Осигурањем“ а.д.о. чији је предмет колективно додатно осигурање запослених за случај тежих болести и хируршких интервенција. Максимална сума која је предвиђена уговором је 100.000 динара, а процентуални део суме осигурања исплаћује се у виду једнократног износа, а у зависности од тежине болести и хирургшке интервенције. Јубиларне награде. Укупно у календарској години око 2500 запослених у министарству остварило је право на јубиларну награду, за различите јубилеје, и то око 1250 у првој половини године, која се исплаћује до 31.07.текуће године, док преостали број запослених јубиларну награду оствари у другој половини године чија се исплата врши до краја текуће године. У просеку по запосленом, на име јубиларне награде, исплати се износ од око 98.000 динара, а конкретна висина награде условљена је годином јубилеја. На крају, у све наведене начине који имају за циљ да унапреде резултате рада, мотивишу запослене али и доведу до повећања животног стандарда запослених и чланова њихових породица, министарство набавља и нове униформе како би полицијски службеници изгледали достојанствено и уживали углед у заједници и друштву. У име свих нас припадника МУП-а, ми као једини репрезентативни синдикат увек и на сваком месту даћемо подршку и потрудити се да својим ресурсима и ауторитетом унапредимо сектор безбедности. НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ
5