Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Саопштење поводом усвајања измене Уредбе о изгледу, форми и садржини службене значке и службене легитимације

Обавеза свих грађана, невладиних удружења и синдиката, а нарочито запослених у министарству унутрашњих послова јесте да поштују правне прописе Републике Србије. У складу са тим Независни синдикат полиције као једини репрезентативни синдикат у министарству унутрашњих послова подржава министра унутрашњих послова Александра Вулина и Владу Републике Србије у доношењу нове Уредбе о изгледу, форми и садржини слузбене значке и службене легитимације.

Независни синдикат полиције за разлику од других синдиката, удружења грађана и невладиних организација издаје у складу са правилником значку почаног цлана, која својим изгледом ни на који начин не потсећа на службену легитимацију овлашћених службених лица, а основни услов за приступање почаног члана у чланство Назависног синдиката полиције јесте да кандидат достави извод да се против њега не води кривични поступак и да није осуђиван, док код других синдиката то очигледно није случај када је изглед значке у питању, а ни избор почасних чланова.


Надамо се да ће ново законско решење допринети да у наредном периоду у медијима буде мање заступљена тема злоупотребе полицијских значки, јер се на тај начин нарушава углед министарства и самих запослених. Независни синдикат полиције ће наставити да ради као и у претходних неколико година на поправљању материјалног положаја запослених и подизању поверења грађана у полицију, а позивамо министра унутрашњих послова Александра Вулина да формира посебно радно тело које ће сагледати изглед легитимација које издају синдикати, струковна удружења, невладине организације, агенције и др. како би се новодонето законско решење правилно и брзо применило.

2101