Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ ОДРЖАНОГ САСТАНКА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА СЕКТОРА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И УПРАВЕ ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ ОКО РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА У УГП

Дана 08.09.2020. године у канцеларији Начелнице за радно правни статус у МУП-а Оливере Илић, а у координацији са Председавајућим Председништва НСП Велимиром Лукићем, одржан је радни састанак делегације НСП КЦ Шабац на челу са Председником КЦ Николић Веселином, потпредседником Михаилом Марковић и председником СГ СГП Љубовија Веселиновић Миланом и  представника послодавца и то: Оливера Илић Начелник одељења за радно правни статус, Цветковић Драган Помоћник начелника Сектора за људске ресурсе, Драгиша Анђелковић координатор у одељењу за радно правни статус, представници УГП Николић Зоран и Љубојевић Предраг. Тема састанка су сазнања из претходног периода НСП КЦ Шабац која се односе на евентуално неправилно обрачунавање радних сати на месечном нивоу у појединим организационим јединицама РЦ према БиХ, након акта Сектора за људске ресурсе-Одељење за плате и бенефиције 08/7 број 021-24/19 од 11.03.2019. године. На почетку састанка Председник НСП КЦ Шабац је присутне упознао да овај проблем датира још из марта 2019-те године, и да су представници НСП КЦ Шабац упознали руководство РЦ према БиХ о наведеном проблему и да је крајње време да се проблем реши да не би долазило до непотребних судских спорова. Представници послодавца на челу са Помоћником начелика Сектора за људске ресурсе Цветковић Драганом су предочили да разумеју проблем на који им већ дуже време указујемо и том приликом су нас упознали са целокупним садржајем акта Начелника РЦ према БиХ Луковић Игора од 07.09.2020. године који их је обавестио да се на нивоу организационих јединица РЦ према БиХ, у целости поштује мишљење у акту Начелнице за људске ресурсе-Одељења за плате и бенефиције Андријане Шљивић из 2019-е године. Последњи став акта за људске ресурсе 08/7 број 021-24/19 од 11.03.2019. године гласи: „ Коначно, чланом 4. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији (Сл.гласник РС, бр.43/2001, 101/2007 и 92/2011), прописано је да запослени имају право да не раде у дане верских празника, таксативно набројаних у цитираном члану, па сходно томе, ово одсуствовање са рада, треба тумачити као плаћено одсуство запосленог, у ком случају се време проведено на одсуству урачунава у радно време за које му припада накнада зараде.“ Помоћник Начелника сектора за људске ресурсе је изнео да је тумачење јасно и разумљиво и да нема места произвољности на терену те да уколико су сазнања представника НСП тачна треба предузети активности да се што пре на терену крене са имплементацијом акта у организационим јединицама у којима се исти не поштује. Уз добру вољу представника НСП и констатацију да смо увек за компромис јер смо сви на истом задатку и сагласност присутних, дат је предлог да се не иницирају поступци пред судским органима у циљу остваривања права полицијских службеника већ да се у најскорије време од стране УГП изврши додатна провера сазнања НСП са терена. Од стране представника УГП предложено да се одмах крене у контролну делатност у РЦ према БиХ у циљу провере сазнања која су предмет састанка и да се након тога одмах организује састанак руководилаца организационих јединица РЦ према БиХ, представника УГП и представника НСП КЦ Шабац. Такође, овом приликом морамо поменути наводе које је Начелник РЦ према БиХ упутио у свом допису са којим смо упознати на овом састанку, а који се односе на то у којој мери представници НСП познају наведену материју и са којом намером указују на наводне проблеме искључиво у РЦ према БиХ. Наводимо овом приликом да сматрамо да изузетно добро познајемо материју што ће се на крају и испоставити, а намера се искључиво односи на поштовање законских прописа и да се наша обраћања како он наводи „искључиво РЦ према БиХ“ логично морају односити на ову организациону јединицу јер НСП КЦ Шабац једним делом делује и на нивоу организационих јединица према БиХ. На крају, желимо да похвалимо добру вољу и разумевање, као и однос свих присутних на овом састанку уз констатацију да закључци са овог састанка неће остати само мртво слово на папиру, те да ће наведени проблем бити решен у најскорије време у обостраном интересу.

Председник НСП КЦ Шабац Члан Председништва НСП  Веселин Николић

 
1755