Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Рокови Фонда за солидарну помоћ МУП-а

Примећено је у раду Комисије Фонда за солидарну помоћ  да велики број захтева за доделу солидарне помоћи није поднет у року и да се исти по аутоматизму  одбацују као НЕБЛАГОВРЕМЕНИ. Овом приликом подсећамо запослене да је рок ТРИ МЕСЕЦА  од настанка догађаја за подношења захтева за доделу солидарне помоћи по основу: - запосленом за рођење детета - запосленом за случај смрти члана уже породице - члану уже породице запосленог за случај смрти запосленог - запосленом за посебне случајеве угрожености услед елементарних непогода које погађају домаћинство запосленог - члану уже породице погинулог и то за закупнину на име станарине ако нема решено стамбено питање или за отплату дуга по стамбеном кредиту и за издржавање ако нема других средстава за живот и није способан за рад ( ово се односи само у делу отплате стамбеног кредита). У наставку су захтеви за солидарну помоћ за који се може остварити помоћ у истој календарској години, а најкасније до 31. јануара наредне године а по основу: - запосленом за случај дуже и теже болести - за случај лечења од последица рањавања запосленог коме је радни однос у Министарству престао као последица рањавањаприликом и у вези вршења службене дужности - запосленом за случај дуже или теже болести члана уже породице - запосленом за здравствену рехабилитацију , набавку ортопедских помагала, апарата за рехабилитацију и набавку лекова - запосленом за набавку ортопедских помагала, апарата за рехабилитацију и набавку лекова за члана уже породице - запосленом за случај теже инвалидности - члану уже породице погинулог и то за закупнину на име станарине ако нема решено стамбено питање или за отплату дуга по стамбеном кредиту и за издржавање ако нема других средстава за живот и није способан за рад ( ово се односи само у делу закупнине и издржавања). Независни синдикат полиције ће тражити измену Правилника о Фонду за солидарну помоћ и то у делу угрожености од елементарних непогода где сматрамо да треба уврстити и друге непогоде узроковане дејством природних сила или људском активношћу, који прекида нормално одвијање живота у мери која превазилази редовну способност запослених.  

Члан Председништва НСП

Милан Марковић

 
5