Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Посебна радна група за учешће у преговорима са синдикалним организацијама у МУП-у ради закључивања новог ПКУ за полицијске службенике

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ

председавајућем ПредседништваВелимиру Лукићу

znacka-ministarstvo-velikansp_logo_b

У циљу разјашњења свих нејасноћа око правног статуса и легитимитета недавних статусних промена у Независном синдикату полиције, од стручне службе Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова (Управе за људске ресурсе) затражена је конкретна информација и коначан став о томе ко је у наведеном синдикату легитиман, са ким се преговара у процесу колективног преговарања и које то импликације има на даље послове из надлежности служби Сектора.

На основу акта Управе за људске ресурсе 06/3 број 2559/14 од 31.3.2014. године може се закључити следеће:

1. Југослав Милошевић, досадашњи председавајући председништва НСПизгубио је легитимитет за даље обављање функције2. нови председавајући Председништва НСП је Велимир Лукић3. нови чланови статутарних тела, односно органа, су лица која су изабранаод стране новог руководства НСП4. у поступцима писане коресподенције и сарадње са НСП, легитимна адреса је ново председништво НСП5. прихвата се писана изјава Независног полицијског синдиката Србије о броју чланова од 4.731, издата на акту НПСС број 253/14 од 20.3.2014.године, што има своје последице у поступку колективног преговарања упогледу неопходности остварења сарадње репрезентативних синдиката саовим синдикатом чије чланство превазилази 10% укупно запослених у овом министарствуб. постоји објективна потреба да Полицијски синдикат Србије преиспита своју ранију одлуку о образовању Одбора за преговоре коју је потписао са претходним руководством НСП и у том контексту размотри могућностпотписа исте одлуке са легитимним представницима НСП7. легитимна страна за потпис Споразума о продужењу важности ПКУ као и за процес колективног преговарања је ново руководство НСП

У прилогу достављамо наведени акт Управе за људске ресурсе који је истовремено и основ за став Сектора по овом питању.У односу на започети поступак колективног преговарања у вези новог посебног колективног уговора за полицијске службенике, подсећам да је на последњем састанку прекинут рад Посебне радне групе до момента док репрезентативни синдикати не образују Одбор за преговоре и доставе доказе о начину остварења сарадње са нерепрезентативним синдикатима чије чланство превазилази 10% запослених у Министарству.

Како је Полицијски синдикат Србије актом бр. 1136/2014 од 27.3.2014. године обавестио о томе да је са претходним руководством Независног синдиката полиције образован одбор и да је Синдикату српске полиције од стране оба репрезентативна синдиката актом 1135/2014 од 27.3.2014. год. 1 77-3/2014 од 27.3.2014. год. послат предлог за остварење сарадње, у контексту овде наведених чињеница сматрам потребним да напоменем да би се могли стећи услови за наставак рада Посебне радне групе у поступку колективног преговарања, уз испуњење два предуслова у вези којих је потребно да размотрите могућност да:

1) са Полицијским синдикатом Србије, као ново легитимно руководство Независног синдиката Полиције, потпишете нову одлуку о образовању Одбора за преговоре и претходну ставите ван снаге и

2) заједно као Одбор за преговарање обавестите и Независни полицијски синдикат Србије о начину остварења сарадње на изради новог текста посебног колективног уговора (прихвата се претходно пружен доказ о сарадњи са Синдикатом српске полиције).

По разматрању напред наведеног, евентуалног доношењу одлуке у том правцу и пријему доказа о испуњењу напред наведена два предуслова, заказаћу наредни састанак Посебне радне групе.

О напред наведеном писаним путем обавештен је и Полицијски синдикат Србије.

руководилац Радне групеЖељко Веселиновић

PDF-dokument

1727