Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.187

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Одржана презентација за руководство НСП-а на тему предлога измена и допуна Закона о полицији

Јуче је у згради СИВ-а 2 од стране МУП-а одржана презентација руководству Независног синдиката полиције на тему Измене и допуне Закона о полицији. Министарство је представљала Шеф кабинета министра Катарина Томашевић и секретар Милица Ћатић са стручим тимом, а испред Независног синдиката полиције присуствовало је 40-ак чланова Председништва и Извршног одбора.   Треба напоменути да је презентација одржана само за Независни синдикат полиције јер је послодавацузео у обзир активно учешће нашег правног тима које је од почетка укључено на поменуту тему кроз десетине састанака и значајног броја усвојених предлога. У прилогу објављујемо Предлог о изменама и допунама закона о полицији

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈИ

 

Члан 1.

                У Закону о полицији („Службени гласник РС”, број 6/16), члан 3. мења се и гласи:

Члан 3.

Полиција, у смислу овог закона, представља организован начин обављања законом уређених послова, коју чине полицијски службеници који, у обављању полицијских и других унутрашњих послова, штите и унапређују безбедност грађана и имовине, поштујући Уставом зајемчена људска и мањинска права и слободе и друге заштићене вредности у демократском друштву, уз могућност употребе средстава принуде у складу са Уставом и законом. Право на употребу назива „Полиција” има искључиво Министарство и Министарство одбране.”

Члан 2.

                У члану 10. став 2. тачка 1) после речи: „овлашћења” додају се речи: „и мере и радње”.                 У тачки 2) после речи: „полицијским пословима” додају се речи: „и послове заштите и спасавања”.

1653