Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Одржан састанак радне групе за израду Правилника о фонду за солидарну помоћ

Дана 03.07.2018.године у 10,00 часова у просторијама Сектора за људске ресурсе  одржан је први састанак радне групе за израду Правилника о фонду за солидарну помоћ. Присутни: Председник радне групе Звездан Радојковић, помоћник директора полиције Чланови радне групе: - Срђан Радисављевић, саветник команданта жандармерије - Јасмина Станојевић, начелник Одељења за нормативне послове-секретаријат - Тамара Златић, правни саветник за нормативне послове - Адријана Шљивић, начелник Одељења за зараде и бенифиције-СЉР - Слађана Антонијевић, заменик начелника Одељења за здравље запослених и безбедност на раду - Марина Копања, инспектор за правне послове-СВС - Веселин Николић, члан председништва НСП. Састанку радне групе су присуствовали и Катарина Филиповић, шеф Одсека за бенефиције и Младен  Калања, Одељење за развој људи и организације-СЉР. На почетку састанка је констатовано да представници Сектора за материјално-финансијске послове неће моћи присуствовати састанку из оправданих разлога. Представник НСП-а питао је: „Да ли је позив за састанак радне групе послат и другом репрезентативном синдикату ПСС?“ Одговор је био следећи: „Члан радне групе испред ПСС-а неће присуствовати састанку, будући да им, по њиховим наводима из мејла упућеног 02.07.2018.године нацрт Правилника није претходно достављен ако им је по речима Катарине Филиповић утврђено да је исто прослеђено путем електронске поште 15.06.2018.године, те се сматра да су уредно позвани.“ Чланови радне групе су се на почетку састанка сложили да је заједнички циљ да се овим Правилником који по предлогу има 30 чланова, направи један свеобухватни акт, којим ће се олакшати поступање и оставити што мање недоумица приликом остваривања која се односе на Фонд за солидарну помоћ. Такође је истакнуто да је убудуће неопходно присуство представника Сектора за материјално-финансијске послове, будући да се овде ради о знатним новчаним средствима. Након тога је започео рад на разматрању нацрта Правилника. Чланови радне групе су се сагласили са чланом 1., док се у погледу члана 2. и члана 3. није расправљало јер је за то потребно присуство представника Сектора за материјално-финансијске послове. У погледу дефинисања запосленог који је погинуо приликом вршења службене дужности, од стране представника СЗЉР су истакнути проблеми у вези овог тернима. Имајући у виду да случајеви повреде на раду, приликом доласка и одласка на посао, да ли и то време потпада под службену дужност. Представник НСП-а Веселин Николић дао је предлог да се приликом решавата тј. одлучивања у вези оваквих ствари будући да се ради о осетљивој теми чланови радне групе изјашњавају гласањем. Његово мишљење и предлог, да се горе наведени термин за време доласка и одласка на посао мора примењивати приликом погибије радника МУП-а јер се синдикат изборио да се наведено време рачуна као време проведено на послу. Представници Секретаријата су дали мишљење да се може аналогијом доћи да се ово сматра повредом на раду. Николић је инсистирао на томе што су остали чланови радне групе и прихватили. У почеду члана 4. Закључено је да се у случају помоћ запосленог за случај смрти члана уже породице на предлог представника НСП-а заузет је став да би право могли да остваре и они запослени којима је преминуо заједнички члан уже породице (нпр. брат и сестра раде у МУП-а у случају смрти мајке обоје ће остварити право). Ово је прихваћено од свих чланова радне групе. У погледу захтева у случају инвалидности Др. Слађана Антонијевић је појаснила сам појам и предложила да се ово дефинише уз помоћ прописа који регулишу материју Пензијског и инвалидског осигурања, или у сарадњи са Републичким фондом ПИО. Њен став је да ова инвалидност подразумева телесно оштећење јер тако лице може да остане у радном односу, док на питање да ли инвалиди постоје без одговарајуће потврде, одговорила потврдно. У вези помоћи која се односи на случајеве елементарне непогоде, услед релативно нејасне формулације у нацрту, закључено је да ће се ово дефинисати у сарадњи са представницима Сектора за ванредне ситуације. У погледу тренутка релевантног за одлучивање о захтевима за солидарну помоћ за рођење детета, односно смрт члана уже породице или смрт запосленог ће се гледати по времену подношења захтева, те ће се у складу с тим додељивати и износ помоћи. Износи помоћи из члана 5. ће се ускладити са износима помоћи који су прописани посебним колективним уговором за државне органе. У члану 8. који гласи да исплата помоћи које су предвиђене овим Правилником, а које се морају одложити због недостатка финансијских средстава на рачуну фонда, реализоваће се према распореду подношења, чим се за то стекну финасијски услови, представник НСП је додао следеће: „Фонд увек мора имати одређена средства за хитне случајеве и у тим случајевима нема одлагања, поготово код болести деце.“ Закључено је да се чланови 7. и 9. избришу из нацрта Правилника и то је једногласно прихваћено.                                                                  Део члана 10. који се односи на састав и формирање комисије се брише из разлога јер је исто у колизији са одредбама закона, те ће састав бити одређен актом министра. Представник НСП-а изнео је предлог да комисија броји 3 члана, од чега би 2 била из редова репрезентативног синдиката, а 1 члан представник послодавца. За овај предлог гласао је само представник НСП-а, те предлог није усвојен. Састанак је завршен у 12 часова.

Члан председништва НСП-а Веселин Николић

1695