Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.187

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Одржан састанак Одбора за правна питања НСП: Одбачен Предлог Правилника о солидарној помоћи!

Јуче је у Централи Независног синдиката полиције одржан састанак Одбора за правна питања на коме се разматрао Предлог Правилника о солидарној помоћи упућен од стране послодавца. Предлог је оцењен као „генерално и у целости неповољан по полицијске службенике“. У прилогу можете прочитати Предлог Правилника који нам је упућен, ПКУ за државне органе 2015 са анексом (члан 43) а одговор Одбора за правна питања прочитајте у наставку текста logo25Поштовани, примедба Одбора за правна питања на Предлог Правилника о условима и начину коришћења средстава фонда за солидарну помоћ, је да генерално и у целости неповољан по полицијске службенике.

Одбор за правна питања у име Независног синдиката полиције закључује да Министарство унутрашњих послова оваквим предлогом Правилника у суштини не жели да поштује законске и подзаконске акте по којима полицијски службеници морају да имају већа права.

Подсећамо Вас да је Анексом ПКУ за полицијске службенике предвиђено тј. установљено да ће се на сва права и обавезе полицијских службеника када је то за њих повољније, примењивати одредбе Посебног колективног уговора за државне органе (члан 43).

Ову чињеницу сте Ви занемарили предлогом овог правилника из разлога што се њиме дају мања права која су већ установљена законом.  

Такође имамо опште примедбе на појмове које су обрађени овим правилником а односе се на следеће:

1.Појам рањеног треба да се замени са појмом оштећени-запослени како би се омогућило право на коришћење помоћи и стипендије у ситуацији када запослени доживи физичку или психичку трауму у\оку двадесетчетворочасовног обављања службе. Ово из разлога што би уколико остане појам рањеног у предлогу правилника, друге одредбе истог остале без правног дејства услед чињенице да се везују само за појам рањеника који је уско одређен и самим тим не омогућава онај обим права којима запосленима у МУП-у следује. Као последица природе посла које обављају и наступања штетних догађаја и последица које не могу да се везују само за физичко рањавање запосленог

2.У вези са примедбом коју смо изнели за појам рањених иста примедба се везује и за чл. 10. предлога Правилника који се уско везује само за физичко рањавање и утврђен проценат инвалидитета и као додатан услов преписује постизање вансудског поравњања. Оваква формулација је правно неприхватљива из разлога што деградира запослене у МУП-у у погледу остваривања права на помоћ јер их везује само за телесна оштећења у одређеном проценту и потписано вансудко поравњање иако је ноторна чињеница да вансудско поравњање у МУП-у представља изузетак а не правило.

3.Против смо чл. 5 и 23. предлога Правилника у целости. 

НАПОМЕНА: Предлажемо да се у Предлогу Правилника о условима и начину коришћења средстава фонда за солидарну помоћ у целости препише чл. 43. ПКУ за државне органе јер је најповољнији за запослене у МУП.

Прилог: Чл.43 ПКУ за државне органе („Сл.гласник РС“, бр.25/2015)

Споштовањем, синдикални поздрав.

1658