Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Одржан радни састанак НСП са представницима МУП-а Р Србије

Данас је у згради СИВ 2 одржан састанак представника МУП-а Р. Србије и представника јединог репрезентативног синдиката, Независног синдиката полиције. Састанку су присуствовали начелник Одељења за заступање Дражен Тупајић са сарадницима Иваном Јовичић и Стеваном Пуцар, а испред Независног синдиката полиције председавајући Председништва Веселин Николић, председник КЦ Панчево Сања Попов и потпредседник КЦ Шабац Михаило Марковић. На наведеном састанку су изнети проблеми са обрачуном радних часова у ПУ Панчево. Истима је предочено да се полицијски службеници доводе у неравноправан положај тиме што не добијају плаћено одсуство за верски празник у редовне слободне дане и у дане викенда. Такође представници послодавца упознати су и са начином обрачуна радних сати у ПУ Панчево и у друге дане плаћеног одсуства које полицијски службеници користе у складу са ПКУ за полицијске службенике. Наиме, до 01.01.2021. године у ПУ Панчево није било проблема који се тичу обрачуна радних часова на месечном нивоу и исти су обрачунавани у складу са законским прописима и мишљењем надлежних служби МУП-а. Након наведеног датума у ПУ Панчево промењен је начин обрачуна радних сати на месечном нивоу, који је по нашем мишљењу у супротности са горе наведеним прописима. На тај начин, мишљења смо, да су поједини полицијски службеници оштећени, те да им се од стране руководилаца неправилно обрачунавају радни сати. У том циљу су присутни представници послодавца упознати и са мишљењем МУП-а РС, Сектора за људске ресурсе, Одељења за плате и бенефиције 08/7 број 021-24/19 од 14.03.2019. године, потписано од начелника Одељења Андријане Шљивић, став 6 наведеног мишљења, који гласи: „Коначно, чланом 4 Закона о државним и другим празницима у Републици Србији (Сл.Гласник РС, бр.43/2001., 101/2007., 92/2011.), прописано је да запослени имају право да не раде у дане верских празника, таксативно набројаних у цитираном члану, па сходно томе, ово одсуствовање са рада, треба тумачити као плаћено одсуство запосленог, у ком случају се време проведено на одсуству урачунава у радно време за које му припада накнада зараде“ и мишљења МУП-а, Сектора за људске ресурсе 08 број 871/2021 од 13.05.2021. године потписаног од стране вд помоћника министра- начелника Сектора Владимира Илића. Након упознавања са разлозима за одржавање овог састанка, од стране представника послодавца смо добили информације да они на данашњем састанку не могу донети и упознати НСП са ставом и налогом за конкретно поступање и предузимање даљих корака, али да ће се свакако у вези наведеног обратити и упознати хијерархијски више инстанце и своје надређене, те да ће нас о свему баговремено обавештавати и евентуално заказати нове састанке, по потреби и са начелником ПУ Панчево како би се сва права полицијских службеника ПУ Панчево поштовала у складу са законским и другим прописима који регулишу област фонда месечних сати и обрачуна тих сати за сваког полицијског службеника. На крају састанка, од стране представника послодавца, заузет је став да се сва права запослених апсолутно морају поштовати, те да ће у наредном периоду свакако и овај новонастали проблем у ПУ Панчево бити решен у обостраном интересу. Независни синдикат полиције ће увек и у свакој прилици бити на располагању свим члановима и сви проблеми ће увек биће решени са послодавцем у најбољем интересу.

Независни синдикат полиције

председавајући Председништва

Веселин Николић

5