Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Објављујемо списак усвојених закона из области унутрашњих послова

У Службеном гласнику Републике Србије број 24/18 од 26. марта 2018. године, објављени су закони из области унутрашњих послова које је Народна скупштина Републике Србије донела 22. марта 2018. године. Закон о изменама и допунама Закона о полицији можете прочитати кликом на овај линк на сајту или у рубрици прописи - закони. 1. ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈИ ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, односно 3. априла 2018. године. Сви поступци започети до дана ступања на снагу овог закона окончаће се применом прописа према којима су започети. 2. ЗАКОН О АЗИЛУ И ПРИВРЕМЕНОЈ ЗАШТИТИ ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, односно 3. априла 2018. године, а примењваће се истеком рока од 60 дана од дана ступања на снагу, односно 25. маја 2018. године. Поступци азила започети пре ступања на снагу овог закона окончавају се према одредбама Закона о азилу ("Службени гласник РС ", број 109/07), осим ако су одредбе овог закона повољније за тражиоце азила. 3. ЗАКОН О ГРАНИЧНОЈ КОНТРОЛИ ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, односно 3. априла 2018. године. 4. ЗАКОН О ЕВИДЕНЦИЈАМА И ОБРАДИ ПОДАТАКА У ОБЛАСТИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, односно 3. априла 2018. године. године. Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе прописа из делокруга Министарства у делу који се односи на садржину евиденција у којима се обрађују подаци о личности. Подаци који су до ступања на снагу овог закона прикупљени и обрађивани настављају да се обрађују у складу са овим законом. 5. ЗАКОН О НАЦИОНАЛНОМ ДНК РЕГИСТРУ ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, односно 3. априла 2018. године. 6. ЗАКОН О ЈЕДИНСТВЕНОМ МАТИЧНОМ БРОЈУ ГРАЂАНА ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, односно 3. априла 2018. године. 7. ЗАКОН О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, односно 3. априла 2018. године. 8. ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, односно 3. априла 2018. године. Сви поступци започети до дана ступања на снагу овог закона окончаће се применом прописа према којима су започети. 9. ЗАКОН О СТРАНЦИМА ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, односно 3. априла 2018. године, а почиње да се примењује шест месеци од ступања на снагу, односно 3. октобра 2018. године. Поступци започети пре ступања на снагу овог закона окончавају се по одредбама Закона о странцима ( "Службени гласник РС", број 97/08), осим ако је за странца повољније да се поступак оконча по одредбама овог закона. 10. ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, односно 3. априла 2018. године.
1682