Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.187

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Обавештење за запослене 19.03.2015.године

Дана 19.03.2015.године у просторијама Кабинета Министра унутрашњих послова одржан је састанак руководства НСП у саставу  председавајући Председништва Велимир Лукић, чланови Председништва Срђан Јовановић, Стојановић Дарко, Веселин Николић и адвокат Срећко Митрић са: Шефом Кабинета Иваном Ристићем, Државним секретаром Милисавом Миличковићем, Секретаром министарства Милорадом Тодоровићем, замеником начелника Сектора финансија Жељко Веселиновићем  и представницима Полицијског синдиката Србије на челу са председником Вељком Мијаиловићем,  чија је тема била постојећи ПКУ за полицијске службенике. novlogo11Присутнима се обратио Државни секретар МУП-а Милисав Миличковић који је изнео став МУП-а да је предлог НСП од дана 18.03.2015 године у потпуности прихватљив, и да се већа права полицијским службеницима регулишу Анексом постојећег Посебног колективног уговора за полицијке службенике.

Став ПСС је био да се откаже  важење ПКУ за полицијске службеник и започне ново колективно преговарање чија би почетна основа била промена назива колективног уговора.

 Став НСП је био да се назив колективног уговора не мења, како би се избегла могућност да запослени у МУП-у који права остварују применом колективног уговора за државне органе, изгубе стечено право. Такође правно је немогуће да ПСС предлаже измене постојећег ПКУ, знајући да није потписник истог и да измене и допуне могу да предлажу само стране потписнице предметног уовора. Мишљења смо да је колективни уговор за државне органе добра почетна основа за израду новог колективног уговора за све запослене у МУП-у, али да у овом моменту то није прихватљиво јер би отпочињањем новог колективног преговарања, који по речима Државног секретара Милисава Миличковића може да траје два до три месеца  полицијски службеници би остали без важећег колективног уговора.

Кабинет министра је препознао повољност предлога НСП за анексирање постојећег ПКУ за полицијске службенике, чиме би се стекли услови да се на најбржи и правно најповољни начин задржи постојећи ниво права полицијских службеника, уз истовремено проширење истих применом одредби колективног уговора за државне органе, док би се права осталих запослених у МУП-у гарантовала колективним уговором за државне органе.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Председавајући Председништва Велимир Лукић
1655