Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Обавештење за све чланове НСП и остале запослене у МУП-у

Независни синдикат полиције обавештава своје чланове и јавност да је Посебна радна група за учешће у преговорима са синдикалним организацијама,nsp_logo_b  

 ради закључивања колективног уговора за полицијске службенике на чијем чији је руководилац г-дин Жељко Веселиновић својим решењем 06/1 бр. 815/14 од 02.04.2014 године, а на основу акта Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова МУП-а Р. Србије број 06/3 број 2559/14 од дана 31.03.2014 године, утврдила је да је нови председавајући Председништва НСП -а г-дин Велимир Лукић као и да су нови чланови статутарних тела односно органа, лица која су изабрана од стране новог руководства НСП-а.

Такође је горе наведена Радна група утврдила тачком 7 предметног акта, да је легитимна страна за потпис Споразума о продужењу важности ПКУ као и за процес колективног преговарања ново руководство НСП -а

Дана 03.04.2014 године, чланови председништва Николић Веселин, Војиновић Миомир и Стојановић Дарко обавили су разговор са г-дином Жељком Веселиновићем у својству руководиоца групе за колективно преговарање и указали му на новонастале проблеме око примене ПКУ, позивајући се да је на седници Владе Р. Србије дата сагласност за потписивање Анекса уговора за продужење важења актуелног ПКУ на наредних шест месеци, након чега је г- дин Жељко Веселиновић обавестио Начелника Сектора за људске ресурсе г-ђу Гордану Јековић даје дужна да поступи у свему по горе наведеном.

Имајући у виду горе наведено захваљујемо се руководиоцу Радне групе г-дину Жељку Веселиновићу на сагледавању целокупне ситуације у НСП и проналажењу одговарајућег решења које је омогућило даље редовно вођење колективног преговарања и даљу примену принадлежности које проистучу из примене ПКУ-а.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕпредседавајући ПредседништваВелимир Лукић

PDF-dokument

1789