Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ НЕЗАВИСНОГ СИНДИКАТА ПОЛИЦИЈЕ

Дана 02.10.2015. године  решењем  Министра унутрашњих послова Р. Србије др. Небојше Стефановића, број 01-7862/15. образована је Комисија за праћење примене Посебног колективног уговора за полицијске службенике. novlogo11 Руководилац Комисије је државни секретар Министарства унутрашњих послова Милосав Миличковић.

Чланови Комисије:

1. Свјетлана Обрадовић, правни саветник у Одељењу за опште правне послове, Секретаријат, 2. Богољуб Живковић, помоћник директора полиције, Дирекција полиције, 3. Драго Бјелица, заменик начелника Управе за заједничке послове, Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова, 4. Драгиша Анђелковић, послови утврђивања дисциплинске одговорности, Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова, 5. Милан Марковић, Независни синдикат полиције, Члан Председништва НСП, 6. Марјан Петровић, Независни синдикат полиције, Члан Извршног одбора НСП, 7. Зоран Адријевић, Полицијски синдикат Србије, 8. Миодраг Антонић, Полицијски синдикат Србије.

Након конституисања Комисије, државни секретар Министарства унутрашњих послова Милосав Миличковић  предложио је да се изради Пословник о раду, којим би се ближе одредио рад Комисије,  и да ће након израде бити достављен свим члановима Комисије ради давања примедби и сугестија,   како би се на наредном састанку усвојио.

Такође,  договорено је да се Комисија састаје по потреби, а најмање једном месечно и да састанаци Комисије буду у дану када су редовни месечни састанци радне групе Министарства унутрашњих послова за сарадњу са репрезентативним синдикатима, у циљу економичности и смањења трошкова.

Усвојен је предлог Независног синдиката полиције, да се свим организационим јединицима  Министарства унутрашњих послова достави депеша, ради  упознавања о почетку рада Комисије.

Све  недоумице и проблеми око примене Посебног колективног уговора за полицијске службенике достављати преко председника Координационих центара НСП-а

МП/ММ

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ

1684