Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

ОБАВЕШТЕЊЕ НЕЗАВИСНОГ СИНДИКАТА ПОЛИЦИЈЕ ПОВОДОМ АНКЕТНОГ ЛИСТА КОЈИ ПОПУЊАВАЈУ ЗАПОСЛЕНИ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Независни синдикат полиције обавештава сва запослена лица у Министарству унутрашњих послова да анкетни листић који се доставља запосленом ради изјашњења поводом евентуалног споразумног престанка радног односа, не производи никакву правну последицу на страни запосленог односно не обавезује га да потпише споразумни престанак радног односа. novlogo11 Споразумни престанак радног односа подразумева сагласност воља обе уговорне стране, које слободном вољом одлучују да ли ће  потписати споразумни престанка радног односа. Закон о раду у чл.177 регулише питање споразумног престанка радног односа и исти предвиђа да је неопходан писани споразум послодавца и запосленог.

Такође, указујемо да је у самом анкетном листићу наведено да послодавац може понудити споразумни престанак радног односа уз исплату одговарајуће новчане накнаде, што сведочи о правној необавезности предметног анкетног листића.

На крају, указујемо, на чињеницу да се анкета спроводи у свим министарствима и да је њен циљ рационализација и оптимализација радних места.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Председник Извршног одбора Велимир Барбулов

1665