Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

ОБАВЕШТЕЊЕ

Предмет: Тумачење примене одредби из  IX главе Закона о полицији који се односе на дисциплинску одговорност.

Независни синдикат полиције се дана 25.03.2016. године у форми захтева -  молбе обратио Секретеријату МУП Р.Србије, са предлогом да се исти у писменој форми изјасне; одредбе ког Закона о Полицији се примењују на дисциплински поступак када је против полицијског службеника закључком покренут дисциплински поступак по одредбама раније важећег Закона о полицији, а није правоснажно окончан до 05.02.2016.године као  дана ступања на снагу новог Закона о полицији. novlogo11 Сходно чињеници да се Секретеријат својим дописом од 30.03.2016. године писмено изјаснио на горе наведене околности, у обавези смо да све чланове НСП  обавестимо да у случају да се након извршене радње која је предмет дисциплиског поступка постојећи законски пропис измени, примењује се закон који је најблажи за учиниоца дисциплинског прекршаја, односно врши се аналогија са одредбама Кривичног Законика Р.Србије. Молимо све наше чланове против којих је покренут дисциплински поступак, да ову правну чињеницу и тумачење примене у циљу заштите свог радно правног статуса.

У прилог горе наведено достављамо и писмени одговор Секретара Министарства  од 30.03.2016.године.

Прилог:  Допис Секретеријата од 30.03.2016.године.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Председавајући Председништва Велимир Лукић

1678