Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Обавештење 11.02.2015

У вези многобројних коментара након објављивања да Независни синдикат полиције дана 11.02.2015. године потписује ПКУ, Председништвo издаје следеће  

С А О П Ш Т Е Њ Е

  Неопходност потписивања Посебног колективног уговора за полицијске службенике проистиче из правног вакума који је настао након истека важности свих посебних колективних уговора, као и Правилника.   Запослене у Министарству унутрашњих послова додатно погађа и то што немају „излазну стратегију“ у примени права из радног односа на основу Посебног колективног уговора за државне службенике и намештенике који je такође истекао и који нажалост још увек није потписан. То значи да се права која се односе на годишње одморе и остала одсуства стичу у складу са Законом о раду који је неповољан, односно добија се само 20 дана годишње о чему говоре и решења за запослене који су тражили годишње одморе у Јануару и таква решења добијали.   Такође, јубиларне награде нису Законска категорија па сви они који остварују право на јубиларну награду то право стичу Посебним колективним уговором. Да би запослени који испуњавају услове за Јубиларне награде у Министарству по ПКУ могли исте да добију неопходно је да се ПКУ потпише.   Право на путне трошкове је регулисано Правилником који је важећи и који није претрпео измене и који је повољнији за запослене, а и у складу са Законом, тако да им ни то право није ускраћено.   Неопходно је напоменути да је Независни синдикат полиције на заједничким састанцима Председништва и Извршног одбора ЈЕДНОГЛАСНО донео одлуку: први пут да неће потписати ПКУ обзиром да исти није садржао финансијске одредбе (у Новембру месецу 2014. године), и други пут почетком  Фебруара месеца 2015. године када су упућене примедбе у вези годишњих одмора, плаћених одсуства за запослене, убацивање у ПКУ Комисије за тумачење посебног колективног уговора и оно што је значајно да се на запослене примењују прописи који су најповољнији за запослене. Све примедбе Независног синдиката полиције су усвојене и ове ставке убачене у посебни колективни уговор. Позивање на недостатак области „штрајк“ и „топли оброк и регрес“ који постоји у ПКУ из других делатности који су ових предходних недеља потписани такође треба да се појасни обзиром да је Независни синдикат полиције у свом првобитном предлогу инсистирао на убацивање чланова који се односе на „листић за плату“ као извршне исправе и примену чл. 118 Закона о раду који предвиђа топли оброк и регрес. Како није постојао договор у вези тога и како су ове ставке убачене у ПКУ запослених који остварују сосптвене приходе, а не у Министарства, решење је било само убацивање члана у ПКУ који се односи на примену повољнијег Закона или другог подзаконског акта који нам као запосленима даје могућност да ово право користимо на основу Закона о раду или тужбама обзиром да ове ставке нису приказане на листама за плату које представљају извршну исправу.   Регулативу у вези штрајка је неопходно заједничким снагама свих синдиката убацити у Закон о полицији (или Унутрашњим пословима) по узору на Закон Црне Горе обзиром да поглавље 24 подразумева поређење са Црном Гором у погледу испуњавања услова, и на основу одлуке Уставног суда где је наведено:   „Сагласно изнетом, а имајући у виду да је одредба члана 18. став 1. Закона о штрајку заснована искључиво на одредби члана 57. став 3. Устава Савезне Републике Југославије (којом је било искључено право на штрајк запослених у државним органима и припадника полиције), да наведени Устав више није на снази, а да је важећим Уставом утврђено право на штрајк свим запосленим лицима, па и припадницима полиције, државним службеницима и намештеницима, које се може ограничити само законом, Уставни суд је оценио да одредба члана 18. став 1. Закона о штрајку у деловима који гласе: "Запосленом у државном органу," и "и припаднику полиције", није у сагласности са Уставом и да престаје да важи даном објављивања Одлуке Уставног суда у "Службеном гласнику Републике Србије" (Одлука је објављена у броју 103/2012, 30. октобра 2012. године).“   Најмање пажње је Независни синдикат полиције посветио синдикатима и области безбедности здравља о раду што може бити предмет анекса у најкраћем времену обзиом да сматрамо да је област безбедности и здравља на раду обимна и предмет свеобухватне расправе.  

                                                                               Члан Председништва

                                                                                     Веселин Николић

1687