Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Нова уредба

У "Службеном гласнику РС" број 88/22 од дана 05.08.2022.године објављена је Уредба о условима, начину и поступку за утврђивање испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима у оквиру пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности.
Новину представља члан 8 Уредбе којим је прописано да се по истеку рока одређеног за подношење електронских пријава по појединацном јавном позиву, утврђује редослед лица која испуњавају прописање услове за куповину стана под повољнијим условима на појединачној локацији, на основу:
1. податка о оствареном ефективном радном стажу у органима из члана 2 ове Уредбе, израженог у данима, који се израчунава до дана расписивања јавног позива који је орган снага безбедности дужан да достави генералном секретаријату Владе.
2. податка о тачном времену коришћења апликације Владе.
3. приоритета за куповину стана на локацији за коју је у току јавни позив, уколико је у питању јавни позив за локације у Београду и Новом Саду.
Подаци из става 1 тацка 1 и 2 овог члана имају једнаку вредност приликом утврђивања редоследа уколико се на основу података из става 1 овог члана за два или више лица утврди исти редослед, предност ће имати лице чија је електронска пријава поднета ближе времену отварања апликације Владе за појединачну локацију.

Укинут је пређашњи начин конкурисања за станове, такозвани брзи прсти у чему је Независни синдикат полиције својим залагањем доста допринео да се наведена Уредба измени.

4