Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Још један успех НСП! Спорни члан 172 ЗОП-а од вечерас ван снаге до даљнег!

Са великим задовољством обавештавамо све чланове Независног синдиката полиције као и свих запослених колега у министарству да је министар Стефановић прихватио иницијативу нашег синдиката и донео Одлуку којом се спорни члан 172 ЗОП ставља ван снаге до одлуке Уставног суда! FLAJER - ZA MENJANJE Независни синдикат полиције је 07. марта послао Обавештење министру у коме смо га упознали нашим покретањем поступка оцене уставности и законитости чланова 172, 170 и 189. Обавештење можете у целости прочитати у наставку текста

Допис који је упућен министру унутрашњих послова о непримени спорних чланова Закона о полицији

7. марта 2016. МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА МИНИСТРУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Господину др Небојши Стефановић

ОБАВЕШТЕЊЕ-ЗАХТЕВ

Поштовани господине Министре,

Имајући у виду да је Закон о полицији објављен у Службеном Гласнику РС дана 28.01.2016.године и да је ступио на снагу дан 05.02.2016.године, као и да је Независни синдикат полиције поднео иницијативу за покретање поступка оцене уставности и законитости следећих чланова закона:

1. члана 172. ст.1 тачке 2. Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016), којим се утврђују посебни случајеви за престанак радног односа полицијским службеницима јер није у складу са Уставом Републике Србије и Кривичним Закоником Републике Србије ; члана 170. ст. 4. и 5. Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016),којим је регулисан начин остваривања права на штрајк полицијских службеника јер није у складу са Уставом Републике Србије и Законом о штрајку; члана 189. ст. 1. Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016) којим се регулише право на накнаду за трошкове доласка и одласка са посла, јер није у складу са Уставом Републике Србије, Законом о раду и Законом о раду у државним органима. Овим путем Вас обавештавамо да ће Независни синдикат полиције преко свог правног тима, а користећи законску могућност предвиђену чланом 168 ст.4 Устава Републике Србије, подносити појединачне захтеве Уставном суду за обуставу извршења сваког појединачног акта или радње који буду донети или предузети на основу закона чију уставност или законитост оцењује тј. на основу чл. 172 ст.1 тч 2 ЗОП, а у вези са чл. 138 ст.1. тч.1 и 7 ЗОП до доношења коначне одлуке пред Уставним судом и под условима одређеним законом.

У складу са горе наведеним, а све у циљу избегавања непотребних судских трошкова и поступајући у складу са начелом законитости, предлажемо и захтевамо да Министарство непредузима правне радње на основу горе оспореног члана 172 ст.1 тч 2. Закона о Полицији до одлуке Уставног суда која је сходно чл. 7 ЗУС коначна, извршна и обавезујућа.

С поштовањем, НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Председавајући Председништва Велимир Лукић

1722