Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Извештај са састанка у Управи граничне полиције

Дана 19.07.2017.године у просторијама МУП Р.Србије у Управи граничне полиције у Београду, зграда СИВ 1 у времену од 09.00 до 11.15 часова, одржан је радни састанак на коме су били присутни начелник УГП генерал полиције Миленко Божовић, заменик начелника УГП Станојевић Миљан, начелник Одељења за границу Радиша Ристовић, Ђикановић Владимир, Матовић Предраг за законитост и испред НСП предсeдавајући Председништва НСП Велимир Лукић, председник Одбора за граничну полицију Николић Игор и чланови одбора Вујиновић Горан и Ранковић Сузана. У уводном делу, начелник УГП генерал полиције Миленко Божовић поздравио је присутне и изразио задовољство због добре сарадње са репрезентативним синдикатом у којем је препознао искрену борбу за радничка права и сарадњу са НСП. Након тога, дата је реч председавајућем Председништва Лукић Велимиру који је изразио задовољство са сарадњом УГП, поготову због чињенице да сви у УГП препознају искрену борбу НСП за што бољи положај радника МУП.   Након изјава и обраћања присутнима приступило се раду по тачкама дневног реда које су појединачно изнели председник и чланови Одбора за граничну полицију НСП. Прво је изнето да постоји проблем око увећања коефицијента за припаднике граничне полиције који су ангажовани на специфичним подручјима које је одредило Министарство унутрашњих послова, јер припадници ИЈП који су ангажовани у специфичним подручјима добијају увећање коефицејента плате у зависности од броја дана ангажовања.   Генерал полиције Миленко Божовић изразио је спремност за решавање овог проблема, како и на који начин пронађе правни основ по коме се може припадницима УГП регулисати ово питање, да се обаве разговори са Радном групом МУП на коме треба да се донесе акт или депеша која регулише поступање припадника УГП у специфичним подручјима уз напомену да се  месечно из УГП ангажује око 200 припадника у специфичним подручјима.   У регионалним центрима, у виду донација, пристигла су возила која захтевају управљање ,,Д,, категоријом, али се јавља проблем јер на терену мали број полицијских службеника поседује наведену категорију. Управа граничне полиције послала је допис Сектору људских ресурса са предлогом да донесу одлуку колико би износила обука за ,,Д,, категорију и колико полицијских служеника би могло почети са обуком.   У вези инструкције за радне сате послата је депеша свим Регионалним центрима и станицама граничних полиција да се поступа по истој и да време проведено у путу улази у сатницу.   С обзиром да је попуњеност мала у већини станица  а којих у УГП има 87, предочен је проблем да што хитније мора доћи до њиховог попуњавања, јер долази до проблема у функционисању истих. Као што је познато, доста припадника полиције је ангажовано око мигрантске кризе а истовремено настаје природан одлив полицијских службеника који су стекли услов за пензионисање. Према речима генерала полиције Миленка Божовића у току следеће недеље треба да почне са радом 50 припадника полиције који су завршили Криминалистичко полицијску Академију и до нове систематизације још 50 припадника полиције. Имамо уверавања да ће се у наредном периоду организовати и специјалистички курс за граничну полицију за 250 нових припадника.   Дат је предлог да припадници Регионалног центра - југ који су ангажовани на посебним задацима према Регионалном центру према Р. Македонији не одлазе у Прешево, већ да дају испомоћ Регионалном центру према Р. Бугарској јер је удаљеност у километрима мања, где би дошло до смањења трошкова превоза, уштеде средстава у МУП (гориво,амортизација и време проведено у путу) и где би своје задатке обављали у РЦ према Бугарској.   Заменик начелника УГП Станојевић Миљан истакао је да РЦ према Румунији - југ тренутно има најмање полицијских службеника за ангажовања, где се у том случају не може пореметити баланс између других регионалних центара који ангажују већи број људства.   Захвални смо на премештају пет полицијских службеника у смештај ,,Вила делукс,, РЦ према Румунији - југ који су ноћили у СГП Душановац, где нису имали све потребне услове за функционисање.   Када полицијски службеници приликом ангажовања и испуњене сатнице до 24 или 25-тог у месецу тј. испуне фонд часова за тај месец а остају им још две или три смене до краја месеца, да ли добијају слободне дане или то време улази у прековремени рад?   Генерал полиције Миленко Божовић одговорио нам је да су руководиоци организационих јединица одговорни за поштовање временика рада за сваки месец, тако да то улази у прерасподелу радног времена на шестомесечном нивоу. Уколико се не искористи у том периоду онда улази у прековремени рад са добрим образложењем руководиоца организационе јединице.   Питање,  како се полицијским службеницима који су ангажовани на терену рачуна време када имају недељни одмор?   Од начелника и генерала полиције УГП Миленка Божовића добили смо одговор да полицијски службеници који су ангажовани на терену а добију недељни одмор, јер по правилу раде у турнусу (дневна и ноћна) па затим предаја дужности, добијају минимум осам сати.   На питање да ли постоји могућност да се пошаље испомоћ за Сремску Рачу и Босут? Одговор је да ће се наћи решење у виду испомоћи. Возила која су добијена из донације у задњем периоду не користе се стално РЦ према БиХ. Возила која су добијена из донација морају бити расположива у сваком моменту и да се дају полицијским службеницима за извршење службених задатака.   Да ли ће се на СГП Батровци користити нови објекти за вршење ПДП прегледа? На Батровцима су постављени нови објекти где ће се заједно са Управом царине користити за вршење ПДП прегледа. На питање када ће се добити техничка средства за рад на СГП Батровци у виду (тонера,папира и итд)? Добили смо одговор да УГП ради на проналажењу решења и да се ради се о приоритету, где је са других прелаза где се у мањем обиму користи, шаље на Батровцима и другим прелазима која имају већу фреквентност саобраћаја.   Састанак завршену 11.15 часова.

Председник Одбора за граничну полицију Николић Игор

1690