Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА СА МИНИСТРОМ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Дана 21.12.2021.године у Београду, са почетком у 09,00 одржан је састанак Министра унутрашњих послова Алекдандра Вулина, са својим сарадницима државни секретар МУП-а Бојан Јоцић, помоћник министра и Начелник за људске ресурсе Владимир Илић, Зоран Лазић Секретар МУП-а, Миле Радивојевић Шеф Кабинета министра и Драган Васиљевић Помоћник директора полиције и представника јединог репрезентативног синдиката у МУП-а, Независног синдиката полиције, који су представљали Николић Веселин-Председавајући Председништва НСП и Милан Марковић – члан Председништва НСП. Поред поменутих састанку су присуствовали и представници нерепрезентативних синдиката. Састанак је отворио Министар унутрашњих послова и саопштио да је тема састанка анализа рада и постигнуто у претходном периоду. У уводном излагању Министар се захвалио синдикатима за коректну сарадњу и изјавио да очекује да иста у наредном периоду буде на још вишем нивоу и да се превазиђу и реше све евентуалне неправилности. Након тога Министар је навео шта је све Министарство унутрашњих послова урадило током 2021.године. У даљем излагању Министар је навео да је плата запослених у Министарству увећана за 5%, у два циклуса, да до краја текуће године следи још једно повећање што је знатно утицало на социјални статус запослених. У току 2021. године као вид додатне мотивације већем броју запослених повећана је квота, могућност новчаног награђивања, и то кроз увећање коефицијента плате са 0,85 % на 1% припадајућег буџета за плате. С тим у вези, мотивација и награда је исплаћивана по месецима за одређене категорије запослених, почевши од јуна месеца 2021. године: 5439 запослених добило је увећање од 20%, од тог броја предлогом Министра 985 запослених на управним пословима, 609 припадника УКП, 1045 намештеника и 62 полицијска службеника СВС и СЉР ангажованих током акција спашавања и гашења пожара у Грчкој неновчаном наградом Министра у виду боравка у Хотелу „Београд“ у Бечићима у трајању од 7 дана. Награђено је укупно 6820 запослених, а на предлог Министра од тога 1630 ватрогасаца награђено са по 20%, 1346 саобраћајних полицијских службеника са 15% и 104 припадника УКП. Награђено је 7143 запослена, од чега на предлог Министра 1630 припадника СВС и 1346 припадника УСП, што је за два месеца укупно 3260 припадника СВС и 2692 припадника УСП. Такође, на предлог Министра награђено је 50 припадника Хеликоптерске јединице, 84 припадника УКП ПУ за град Београд и још 24 запослених који су били на испомоћи и ангажованих за заступање. У октобру месецу 2021 укупно награђених 7514 запослених, од чега на предлог Министра 3089
  • Новембар 2021
  Укупно награђених 14893 запослена, на основу предлога Министра 11186 запослених Награде Министра  У току 2021.године на иницијативу Министра уведена је нова категорија награда-неновчана награда. Овом наградом награђено је 355 запослених за изузетан допринос и постигнуте резултате у области унутрашњих послова, одбране и безбедности. За изузетно остварене резултате у вези са обављањем полицијских послова и други радни допринос награђено је 952 запослених у децембру 2020.године и 993 запослена током 2021.године. Фонд за солидарну помоћ На основу Правилника о солидарној помоћи запосленима, предвиђеног ПКУ за полицијске службенике чији је потписник НСП, исплаћује се помоћ за случај рођења детета, смрти запосленог и смрти члана уже породице, као и за дужу и тежу болест. У току 2021.године:
  • 1400 запослених – рођење детета , просечно око 64 000 динара
  • 1600 запослених – смрт лица или члана уже породице, у фиксном износу по 30 000 динара
  • 400-500 запослених – дужа и тежа болест, просечна висина стварног трошка 40 000 – 50 000 динара
  Посебну ставку у Фонду остварују деца до 26 година, погинулих и тешко рањених припадника МУП-а, укупно 168 лица остварују право на стипендирање.  Здравствено осигурање запослених  У току 2021.године иницијативом Министра и целог министарства закључен је уговор са АМС Осигурањем АДО, за колективно додатно здравствено осигурање запослених за случај тежих болести и хирургшких интервенција, са максималном сумом предвиђеном уговором 100 000 динара. Поред наведеног Министар је навео, да ће јединице МУП-а које обављају ризичне и сложеније безбедносне задатке имати и додатно здравствено осигурање и обезбеђење на терену током вршења задатака, јер ће предстојећом систематизацијом бити предвиђено и постајње здравствених радника у МУП који ће на оваквим задацима и пословима пратити и бити подршка радницима МУП-а на терену. Јубиларне награде ПКУ за полицијске службенике предвиђа право на јубиларну награду за укупан стаж проведен у МУП-а и другом државном органу и то право је остварило око 2500 запослених у различитим износима, у просеку око 98 000 динара по запосленом. Новогодишња честитка ПКУ за полицијске службеника, чији је потписник НСП, предвиђа да МУП обезбеђује поклон за Нову годину за децу запослених старости до 15 година. Износ за 2021.годину био је у висини од 3 000 динара по детету и исплаћен је за 31 639 деце запослених. До краја текуће године се очекује исплата и новогодишње честитке за децу запослених за 2022.годину. У месецу јуну 2021.године спроведена је активност признавање вишег степена образовања запосленима који су се школовали на установама које су се образовале у складу са посебним програмом за потребе Министарства. То право је остварило 547 запослених. ЦОПО У циљу повећања безбедности, успешније борбе против криминала по први пут се кренуло са оспособљавањем полазника за конкретне послове и то: полицајац, саобраћајни полицајац, гранични полицајац и нова категорија полицајац за рад у заједници. На расписаном конкурсу 24.03.2021.године за упис 1400 полазника, од чега:
  • Полицајац 480
  • Саобраћајни полицајац 250
  • Гранични полицајац 270
  • Полицајац за рад у заједници 400
  На конкурс се јавило 6941 кандидат. Такође, расписан је конкурс за пријем полазника на основну обуку припадника ВСЈ на коју је примљено 306 полазника, који су обуку започели октобра месеца 2021.године. У временском периоду 2019-2021.године на три конкурса 731 припадник ВСЈ је завршио основну обуку. У сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре покренут је поступак потписивања меморандума о сарадњи и процесу изградње комплекса Националног тренинг центра за ванредне ситуације и националне академије за обуку чланова посаде бродова, чији се почетак градње очекује 2022.године. Такође, Министарство ће у наредном периоду, ради остваривања заједничких интереса у области научно стручне сарадње стипендирања студената и стручне праксе закључити споразуме о пословној сарадњи са више факултета, универзитета у Београду и Новом Саду. У току 2021.године на неодређено време запошљено је 922, а на неодређено време 514 запослених. акође, у наредном периоду ће додатна пажња бити посвећена побољшању социјалног и материјалног статуса државних службеника и намештеника, с обзиром да ова група запослених има мања примања у односу на друге запослене у Министарству. Председавајући Председништва НСП Веселин Николић је након излагања Министра подсетио да је у претходном периоду покренута и акција изградње станова за припаднике службе безбедности што је изузетно добро, осврнуо се на начин поделе станова у првој фази акције и подсетио да је од стране НСП указано да систем „Брзи прсти“ није био најбољи могући начин избора запослених и предожио да у следећим фазама поделе станова Министарство узме у обзир и уважи поједине заслуге које имају старије колеге, које су већи део свог радног века провеле у МУП-а, као и колеге које су у ранијем периоду под неповољнијим условима решавале стамбена питања или некретнине добили у наследство, да се и за ове категорије запослених изнађе могућност да равноправно учествују у аплицирању за станове. У вези Фонда за солидарну помоћ  и материјалног давања Веселин Николић је рекао да је Независни синдикат полиције задовољан овим прописом, али уједно и указао да би било потребно додатно уредити ситуације да уколико су оба супружника или члана породице запослени у МУП-а наведено право остварују свако за себе, а не као до сада да само један запослени може остварити исто. Такође, Николић је навео је да је Независни синдикат полиције према послодавцу упутио више иницијатива за награђивање појединих група запослених од којих су већина уважене. Према сазнањима са терена поједини запослени су током једнократног награђивања остали ускраћени за увећања која им припадају по основу ангажовања на терену или остварених резутата рада, те да би у наредном периоду требало изнаћи начин да не остану ускраћени за заслужено награђивање. Од стране представника НСП је од остварених активности током 2021.године изнета похвала Министарству унутрашњих послова – Сектору за ванредне ситуације за извођене вежбе „Систем 21“ на целој територији Републике Србије у којој су активно учествовали и чланови НСП на терену. Независни синдикат полиције је задовољан радом тренутног Министарства, током претходног периода и активно је учествовао у бројним акцијама, да је био, јесте и биће прави сарадник на очувању, како безбедности, тако и стварању бољих услова за рад свих запослених и што бољи радно правни статус свих припадника овог Министарства. На крају као један од најјачих утисака са овог састанка Независни синдикат полиције наводи начин на који је Министар унутрашњих послова Г.Александар Вулин говорио о бризи за припаднике МУП-а који су у свом радном веку учествовали у одбрани безбедности Републике Србије, учествујући у ратним дејствима. По први пут ова група запослених од стране актуелног Министра унутрашњих послова је препозната као неко ко има посебно место и бригу међу свима нама, за допринос који су дали у очувању безбедности и територијалног јединства наше државе. На ову чињеницу је НСП посебно поносан.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ

Председавајући Председништва

Веселин Николић

____________________

4