Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Извештај са месечног састанка са руководством МУП-а

Дана 10.03.2020.године са почетком у 10,00 часова у Палати Србија одржан је редовни месечни састанак представника Кабинета Министра и Дирекције полиције, које је предводио помоћник директора полиције Генерал полиције Слободан Малешић  и представника Независног синдиката полиције у саставу Александар Симић заменик председника Извршног одбора, Мирослав Савић члан Извршног одбора и Горан Лазић члан Извршног одбора На данашњем састанку разматрана су следећа питања: 1. Разматрајући прво питање, Наташа Ракетић из Сектор за људске ресурсе је изјавила да је иницијатива Независног синдиката полиције добра и одговорила да је иницијатива у начелу прихваћена и да ће врло брзо бити реализована и биће достављена иструкција свим ОЈ МУП Р. Србије на поступање. То значи да ће сви полициски службеници имати бесплатну правну помоћ од стране МУП Р. Србије за поступке који проистичу из рада и која су била у складу са закононским овлашћењима. 2. По другом питању предочена је проблематика која се тиче обрачуна и вођења сати приправности за полицијске службенике и да постоји неуједначена пракса по ППУ. У вези наведеног ће бити одржан посебан састанак са руководиоцима ОЈ код којих је уочена наведена проблематика и да ће проблем бити врло брзо решен кроз инструктивну депешу. 3. МУП РС сходно ситуацији на терену набавио заштитну опрему за све запослене који су у директном контакту са мигрантима. Наведена заштитна средства су већ послата на критична подручја, а све ОЈ које нису требовале наведена заштитна средства да учине у што краћем временском периоду како би иста била благовремено подељена запосленима на терену. 4. Што се тиче употребе мобилних телефона запосленим у СГП на граничним прелазима (у кабинама),послодавац је става да се искључиво поштује депеша Директора полиције о наведеној забрани, али да ће организација радног времена бити таква да ће сви запослени у одређеном временском интервалу моћи да користе мобилни телефоне, али не у кабини где се врши контрола путника, већ у другим просторијама у којима се не ремети благовремен рад и задржавање путника. 5. Што се тиче осталих проблема у СГП :
  • -ГП Гостун РЦГП ка Црној Гори- ангажована су два запослена преко агенције који ће минимум два пута недељно одлазити на ГП и одржавати хигијену, по потреби и чешће у зависности од стања на наведеном прелазу.Такође, од стране начелник УГП смо добили податак да је проблем са водом на наведеном ГП прелазу решен,а проблем је настао око радова који су извођени у близини и када је дошло до оштећења водовода, што је од стране инвеститора санирано.
  • -Што се тиче проблема превоза, утврђено је да је постојао проблем, али да је исти решен и да се полицијски службеници превозе организованим превозом,а да полицијски службеници којима превоз није адекватан или у време када не саобраћа организован превоз од стране послодавца добијају накнаду у складу са Уредбом о начину остваривања права накнаде за долазак и одлазак са рада.
6.По шестом питању је став МУП Р. Србије да налог за замену руководиоца може да се изда и за један дан, запосленом који мења руководиоца ОЈ, али да о томе одлучује непосредн руководилац на основу процене да ли је потреба да се обављају послови руководиоца или ће те послове тренутно преузети запослени на истим или сличнм пословима, а ако није у могућности може издати налог за замену. 7.Сменски рад је дефинисан Законом о полицији и Уредбом о платама полицијских службеника и као такав је јасно дефинисан. Такође, постоје и посебни услови када полицијском службенику може бити и другачије вреднован сменски рад, уколико то није учињено кроз коефицијент плате. У вези конкретног случаја биће одржан посебан састанак са линијама рада у току наредне недеље, где ће детаљно бити сагледан комплетан део који се односи на проблем сменског рада и исти ће бити решен, о чему ће бити достављено посебно обавештење. 8.Проблем тимова у СВС је решен посебном инструкцијом. Наиме, посебном инструкцијом СВС је јасно дефинисан начин прављења и функционисања посебних тимова у оквиру сектора, како се формирају тимови, када и ко их ангажује, време трајања ангажовања, као и права која имају чланови тима приликом ангажовања. У Београду, дана 10.03.2020.године

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Председавајући Председништва Велимир Лукић

1739