Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Извештај о спровођењу програма социјалног становања

Република Србија МИНИСТАРСTВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА СЕКРЕТАРИЈАТ 02 Број: 360-4/17-2 25.10.2017. године Београд НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ БЕОГРAД Бул. Зорана Ћинђића 104 ПРЕДМЕТ: ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ПРИПАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА Министарство унутрашњих послова као државни орган са највећим бројем запослених а самим тим и са највећим бројем запослених који немају решену стамбену потребу, препознало је као један од начина решавања стамбене потребе тражење помоћи на локалном нивоу, тако што ће се један део станова у својини града Београда определити за решавање стамбених потреба запослених у овом министарству. Заједничким напорима министра унутрашњих послова др Небојше Стефановића и градоначелника града Београда Синише Малог дошло је до договора да град Београд може донети Програм којим ће један број станова у насељу Камендин, у Земун Пољу понудити за решавање стамбених потреба запослених у министарству унутрашњих нослова. Државни секретар Милосав Миличковић тада као руководилац Радне групе за сарадњу са синдикатима предочио је план Министарства унутрашњих послова, који је наишао на одобравање и  предлог од стране синдиката да се одмах крене у реализацију пројекта, јер има пуно заинтересованих са нерешеним стамбеним питањем. Почетна цена по квадрату стана на предметној локацији била је 809.51 еура * ПДВ. Иако се ради о становима који су новоградња, са решеном инфраструктуром, уређеним јавним саобраћајем, игралиштем и гаражама, мислило се и даље на запослене и накоп иницијалне понуде града Београда, имајући у виду куповну моћ запсолених у овом министарству, посебним залагањем државног секретара Милосава Миличковића и жељом представника града Београда да се у крају населе полицијски службеници зарад повећања безбедности у насељу,  крајња цена стана по квадратном метру је износила 627,28 еура + ПДВ. односно 690 еура са ПДВ-ом. Министар унутрашњих послова и градоначелник града Београда закључили су Споразум о сарадњи на реализацији програма социјалног сгаиовања за решавање стамбених потреба припадника министарства унутрашњих послова дана 14.4.2016. године. Након тога, 06.09.2016. године Градско веће града Београда донело је  Програм  социјалног становања за решавање стамбених потреба припадника министарства унутрашњих послова, а потом је 16.12.2016. године образована мешовита комисија састављена од представника овог министарства и представника Градске управе. Министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић предложио је за председника Комисије државног секретара Милосава Миличковића. По први пут у Комисији која сс односи па решавање.с стамбених потреба укључена  су и два представника репрезентативних синдиката овог министарства. Такође, по први пут право учешћа на Конкурсу имали су сви запослени у овом министарсгву који имају пријављено пребивалиште на територији града Београда, а не као што је то био случај у ранијем периоду када су право учешћа на конкурсима града Београда имали искључиво запослени у Полицијској управи  за град Београд. запослени у Одреду Жандармерије у  Београду и Управи за ванредне ситуације у Београду. Министарству унутрашњих послова је опредељено за продају 122 социјално непрофитна стана, различитих структура (од једнособних 34,06м' до двоипособних 77,39 м ). Посебну повољност представља  и то што лица која остваре право за решавање стамбене потребе не закључују Уговор о закупу, већ директно иду у куповину. Након доношења одлуке од стране Комисије за избор корисника за решавање стамбених потреба припадника Министарства унутрашњих послова расписан је и објављен Јавни конкурс дана 30.1.2017. године у дневном листу „Политика", интернет и интранет сајту МУП-а и интернет страници града Београда. Имајући у виду све наведене чињенице, велики број станова, одличне услове приликом куповине, одличне услове живљења везано за сам објекат, транспарентност и вољу за решавањем сгамбених потреба од стране овог министарства, одзив је неочекивано мали, пријавило се 17 запослених, али без обзира на све, успех је решавање сваког  стамбеног питања запослених у овом министарству.  

В.Д. Секретара министарства Милица Ћатић

1686