Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Исплата јубиларних награда

Овим путем вас обавештавамо да се јубиларне награде исплаћују шестомесечно по чл.13. Посебног колективног уговора за полицијске службенике.

ПКУ за полицијске службенике:

Члан 13.

Запослени има право на јубиларну награду за непрекидан рад у Министарству унутрашњих послова и другим државним органима, и то:

  1. за 10 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде;
  2. за 20 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, увећане за 20%, у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде;
  3. за 30 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, увећане за 30%, у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде;
  4. за 40 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, увећане за 40%, у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде.

Просечна плата, у смислу овог уговора, подразумева плату без пореза и доприноса из плате.

За полицијске службенике који су право на јубиларну награду остварили у првој половини текуће године, јубиларна награда исплатиће се до краја јула, а за полицијске службенике који су право на јубиларну награду остварили у другој половини текуће године, исплатиће се до краја текуће године.

Дакле сви који су стекли услов у првих 6 месеци ове године, односно ко има 10, 20, 30 или 40 година стажа, по информацијама од надлежних у МУП-у исплата ће бити крајем месеца после другог дела плате, односно 25. јула 2016. године.

2316