Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Интерни конкурс за Жандармерију

Сви запослени који су заинтересовани за рад у Жандармерији обавештавамо да је МУП 22.06.2018.године свим организационим јединицама Mинистарства послао депешу број 274/18 о спровођењу Селекционог тестирања ради попуне радних места са средњом стручном спремом у Жандармерији. Планирано је да се попуне 450 радних места и то:
  • - 150 радних места у Одреду Жандармерије у Београду,
  • - 100 радних места у Одреду Жандармерије у Новом Саду,
  • - 100 радних места у Одреду Жандармерије у Нишу,
  • - 100 радних места у Одреду Жандармерије у Краљеву.
Услови које морају испунити заослени за Селективно тестирање су следећи:
  • - да нису старији од 30 година,
  • - да имају најмање 2 године ефективног радног стажа на полицијским пословима у статусу ОСЛ,
  • - да поседују возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије,
  • - да имају последње две године позитивне годишње оцене рада,
  • - да су на последњој провери физичке способности и гађања остварили оцену најмање „врло добар 4“.
Пријава за Селекционо тестирање подноси се организационој јединици Сектора за људске ресурсе по месту рада запосленог, на прописаном обрасцу који можете добити у својој ораганизационој јединици јер је саставни део поменуте депеше. Уз пријаву запослени може доставити и одговарајућу документацију која показује да испуњава услове за пријаву на Селекционо тестирање. Крајњи рок за подношење пријаве је 15.07.2018.године.

Одбор за медије и маркетинг

2557