Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Инструкције о начину коришћења годишњег одмора из 2019.године

Поводом доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, а у складу са Уредбом Владе Републике Србије о организацији рада послодавца за време ванредног стања, у циљу сузбијања вируса COVID - 19, благовремено смо достављали инструкције о начину поступања организационих јединица око организације рада у вези поступања са одређеним категоријама запослених, а све у циљу њихове заштите или заштите чланова њихових породица. У том циљу, а имајући у виду да ситуација настала пандемијом вируса COVID – 19 и даље траје и да су мере које се предузимају у циљу заустављања ширења епидемије све строже, указујемо руководиоцима организационих јединица да у складу са организацијом рада запосленима за чијим радом не постоји тренутна потреба, односно постоји могућност другачије организације рада због смањења активности радних процеса и рада са странкама, омогуће коришћење годишњег одмора за 2019. годину или дела тог одмора, а који у сваком случају по закону могу да искористе најкасније до 30. јуна 2020. године. Такође, у свим осталим случајевима у којима је било озбиљних недоумица у погледу коришћења било ког права које се односило на могућност прекида рада у складу са нашим инструкцијама, у складу са процесом организације рада може се применити исти начин поступања у погледу коришћења годишњег одмора. На овај начин поступамо савесно и смањујемо број запослених који би у исто време боравили у објектима Министарства унутрашњих послова. Руководиоци организационих јединица који су омогућили запосленима право на прекид рада по било ком основу који смо установили депешама, а у циљу заштите запослених или чланова њихових породица, треба да поведу рачуна око годишњих одмора за 2019. годину, односно информишу запослене да по доласку на рад неће моћи сви у исто време да искористе годишње одморе до 30. јуна 2020. године, односно да ће предност у коришћењу годишњих одмора за 2019. годину имати запослени који нису прекидали процес рада у време ванредног стања, како би равномерно распоредили оптерећење пословних активности на све запослене. У том смислу препоручује се по претходном информисању запослених који су тренутно прекинули процес рада у складу са депешама, омогућавање коришћења неискоришћеног годишњег одмора за 2019. годину, у договору са истима и у складу са потребама организације посла. У том периоду би се у временику рада исти водили да су на „старом“ годишњем одмору, а након протека тог периода наставили би да се воде као и до сада, уколико то и даље буду захтевале околности.
1776