Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Годишњи интервју са председавајућим НСП Велимиром Лукићем

Независни синдикат полиције је прошле године обележио 25 година постојања. Можда најбољи поклон за овако велики јубилеј је недавно објављен податак да смо једини синдикат чији је број чланова у 2016. порастао. Наши функционери су били прилично активни на свим пољима успешно решавајући велики број задатака који је био у њиховом домену а новопридошли чланови су то очигледно препознали поклонивши нам поверење. Овај интервју има за циљ да боље упозна чланове као и оне који то тек намеравају да постану са радом синдиката. Верујемо да је важно навести шта је све урађено за годину дана не само због транспарентности која је битна за овакву организацију него и због разних недоумица и неупућености које су присутне код одређеног броја чланова у вези појединих тема. Да би смо добили што релевантније одговоре на ову тему, разговарали смо са првим човеком синдиката председавајућим председништва Велимиром Лукићем, који је несумњиво најактивнији и најупућенији у синдикалне активности. Анализа ризика и исплата једнократне помоћи од 10.000 динара су две најчешће помињане теме међу запосленима у претходној години. Представницима нашег синдиката је 10. новембра на састанку у Кабинету министра речено да тзв „Анализе ризика 2“ неће бити али ни поменуте помоћи  - МУП је формирао Сектор анализе ризика јер је Влада донела одлуку да у нашем министарству може бити највише 42.850 запослених, а у тренутку доношења одлуке имали смо више од 44.500 радника министарства. Тај проблем је решен тако што су свим запосленима понуђене отпремнине за одлазак из МУП-а кроз редовно пензионисање и одлазак у инвалидску пензију. На тај начин смо дошли до бројке од око 42.500 радника и тиме решили питање вишка запослених и аутоматски бојазан од отпуштања. Што се тиче једнократне помоћи она је обећана у периоду када се планирало повећање плата за 2-3 посто. Влада је касније одлучила да повећање зарада буде 5% и због тога је одустала од једнократне помоћи. Истина је да 10.000 динара звучи примамљиво али је простом математиком јасно да разлика од првобитно најављеног повећања од 2-3% и коначних 5% релативно брзо компезује 10.000 динара, тј. јасно је да је трајно повећање на дуже стазе исплативије решење. Уосталом ако се добро сећам и резултати анкете на нашем сајту су показали да је преко 80% колега било задовољно оваквим исходом. Нови Закон о полицији ступио је на снагу у фебруару 2016. године. Многи су били незадовољни тврдећи да је претходни закон био повољнији по запослене  - Ми смо као синдикат учествовали у изради нацрта и предлога новог Закона о полицији који је након тога прослеђен Народној скупштини на усвајање. Подсећам наше чланове да смо након усвајања имали примедбе на поједине чланове и да смо одмах реаговали и дали новоусвојени закон Уставном суду на оцену уставности. У питању су била три члана. Први и можда најбитнији је чл.172 којим се утврђују посебни услови за престанак радног односа. Да би нашим члановима било јасније о чему се ради, подсећам да је спорни члан закона значио да је само подношење кривичне пријаве – покретање кривичног поступка, основ за престанак радног односа! Руководство нашег синдиката је у преговорима са министром успело да и пре оглашавања Уставног суда наведени члан стави ван снаге. Примедбе смо имали и на члан 189 који регулише права на накнаду трошкова доласка и одласка са рада. Ту је проблем био што наведени  члан регулише накнаду трошкова превоза само на територији општине и са ограниченим износом до 20% просечне зараде. На нашу иницијативу спорни члан се не примењује до данас. Трећи спорни је члан 170 којим је регулисан начин на остваривање права на штрајк полицијских службеника. Ни за њега као ни претходна два која сам навео, Уставни суд се до данас није изјаснио тако да су тренутно практично непримењиви. Морао бих да нагласим да овај закон има и позитивних ставки. По усвајању новог Закона о полицији у договору са послодавцем добили смо право да учествујемо у изради свих правилника који произилазе из закона (правилник о приправности, правилник о начину обављања полицијских послова, правилник о примени полицијских овлашћења, правилник о организацији и делокруг специјалних и посебних јединица полиције...). Као позитивну ставку истакао бих и каријерни систем напредовања.  Новим правилником прецизирано је како се на регуларан и транспарентан начин напредује у служби за разлику од досадашње праксе по којој су шансу за напредак добијали они са „препорукама“. Такође бих издвојио као позитиву чињеницу да ће се полицијски службеници оцењивати два пута годишње, први пут после 6 месеци где ће руководиоци имати обавезу да детаљно и сугестивно наведу зашто је полицијски службеник добио одређену оцену. Додао бих и то да ће се оцењивати много више области него што је до сада био случај. У сваком случају сматрам да је овај закон реформски и да има више позитивних него негативних ставки. Поменуо бих још да смо договорили са послодавцем измену свих спорних чланова Закона о полицији који ће се обавити у овој години. Председавајући Председништва НСП Велимир ЛукићПостоје примедбе да се поједини важећи прописи не спроводе на делу - Имајући у виду да су закон и важећи прописи обавезујући за све запослене у министарству сматрам да је то довољан предуслов да се у великој већини случајева примењују на делу. Нажалост постоје појединачни случајеви где се то не чини што из незнања што из намере појединаца али је улога синдиката да прати и указује на такве случајеве што и радимо. Пример у 2016. години је самовоља појединих руководилаца који су за мизерне пропусте радника доносили решења о привременом удаљењу са посла. Независни синдикат полиције је интервенисао у више наврата и успео да поништи наведена решења. То су очигледни примери у којима се јасно види колико је битна улога синдиката у заступању интереса својих чланова. Новим правилником прецизирано је како се на регуларан и транспарентан начин напредује у служби   Ако се закони и прописи у већини случајева примењују откуд онда толике тужбе према МУП за непримену прописа које запослени скоро по правилу добијају и тиме прилично оптерећују буџет МУП-а? Недавно је дневни лист Политика објавио да су принудне наплате од МУП-а у 2016. години износиле 1.6 милијарди динара! - Пре свега бих напоменуo да су у питању тужбе из ранијег периода старе и по 10 година. Ипак, ми смо као синдикат непрестано тражили вансудско поравњање како би се бар избегле камате и судски трошкови али нажалост послодавац до сада није имао слуха на наше апеле. Често су у питању пропусти због лошег тумачења прописа од стране руководилаца и зато верујемо да би се и увођењем индивидуалне одговорности, као додатне мере, број тужби у великој мери смањио. Недопустиво је да нпр. руководилац тера запосленог на прековремени рад а да после због такве неодговорности појединца цех плаћамо сви у министарству на овај или онај начин! Овим путем се огроман новац одлива из МУП-а а са друге стране имамо проблема у недостатку финансија за основна средства за рад!? НСП ће и убудуће инсистирати да се овакви случајеви решавају преко Комисије за мирно решање спорова у министарству јер, како сам већ рекао, тиме би бар избегли плаћања камата и судских трошкова. Новина у претходној години је и финансијски део анекса ПКУ - Што се тиче финансија најбитнија ставка је исплата солидарне помоћи. Подсећања ради НСП је у 2015. години потписао анекс ПКУ који је ступио на снагу у августу месецу с тим што се све финансијске принадлежности примењују од 01.јануара 2016. На тај корак смо се одлучили јер се сва финансијска давања одређују буџетом за наредну годину. Новина у односу на претходни период  је та што сада имамо исплату помоћи по дужој или тежој болести запосленог или чланова његове породице, покриће за набавку лекова, помоћ приликом теже инвалидности, здравствене рехабилитације, помоћ приликом смртних случајева, рођења детета а обезбеђена је и месечна стипендија за школовање деце колега који погину на радном месту. (чл 43. ПКУ) Нагласио бих да су у питању озбиљна средства. Пример је рођење детета за шта се до сада исплаћивало 45.000 динара, за смртни случај око 50.000 динара, лечења до 135.000 динара ... Могу бити прилично задовољан јер је помоћ добило око 3.000 наших колега! Било је и незадовољства због новогодишњих пакетића деци запослених који нису дати с'обзиром да Законом о буџету то није дозвољено. Надамо се да ћемо у наредном периоду успети и ову ставку да реализујемо. Верујемо да би се увођењем индивидуалне одговорностиброј тужби у великој мери смањио   Један број колега још увек није добио одговор у вези поднетих захтева за исплату солидарне помоћи из 2016. године?  - Све колеге које су поднеле захтев морају добити одговоре било негативне било позитивне. Наш став је да свима који су уредно поднели документацију до 31.12.2016. солидарна помоћ мора исплатити. Да ли имате сазнања у вези повећања дневница и накнада за рад у отежаним условима у 2017. години? - НСП је успео прошле године да убеди послодавца да накнаду за рад у отежаним условима повећа са 1.500 на 1.800 динара а и даље радимо на томе да се настави са повећањима. Такође непрестано инсистирамо да се и практично симболична дневница од 150 динара увећа и за сада имамо уверавања да ће до тога доћи у блиској будућности. Већи број чланова се жали на послодавца јер им не доставља платни листић иако је дужан да то чини - Након пријава наших чланова да МУП не доставља платне листиће, указали смо послодавцу да је то његова законска обавеза и предложили смо као јефтиније и ефикасније решење од досадашње праксе да достављање листића буде у електронској форми. Тиме би решили и питање заштите података о личности . И претходне као и ранијих година наставио се тренд напада на полицијске службенике. Најновији је напад на припадника жандармерије и његову супругу у Новом Саду Прошле године је било око 2.000 напада на полицијске службенике. Одређено је више десетина полицијских задржавања од 48 сати док је цифра у којима се одређивало до 30 дана задржавања симболична. Посебно је поражавајућа чињеница да се после свега изгредницима изричу мале казне за таква дела.

Након немилог догађаја у Новом Саду када је пребијен наш колега, НСП је тражио хитан састанак са представницима министарства правде на коме ће присуствовати и министар унутрашњих послова. Једина тема ће бити пооштравање казнене политике у оваквим случајевима јер другог решења не видимо а не желимо више да изигравамо мете за обесне појединце којих је све више. Жандарм Борис Јевросимов након напада

У 2016. години забележено око 2.000 напада на полицијске службеникеМинистар је најавио за 2017. годину значајнију набавку опреме и средстава за рад - Након сталног притиска на послодавца да се заврши са опремањем полицијских службеника које је започето претпрошле године на ред су дошли жандармерија, гранична полиција, ИЈП, УКП, ЈЗО...  нагласио бих да опремање ових јединица неће бити симболично него ће бити испоручене комплетно нове униформе са заштитном опремом. Нама је као синдикату веома интересантан податак да ће полицајци добити заштитну опрему која ће им омогућити безбедније обављање задатака. Јасно је да је то један од начина који ће помоћи да се број напада на полицајце о коме смо малопре причали у солидној мери смањи. Добра вест је да ћемо напокон добити значајнији контигент патролних возила за обављање службених задатака (предвиђено је за 2017. годину 1.200 патролних возила) 50 нових возила МУП-аДа ли је препознат проблем полицијских службеника којима је оружје или опрема на лично задужење остала на КИМ? -  Овај проблем није решаван годинама али у 2016. години након више састанака са радном групом министарства заузет је став да се неће утврђивати материјална одговорност и да сви полицијски службеници могу да остваре право на пензију и отпремнину. На нашем сајту смо имали и анкету у којој се више од 95% посетилаца изјаснило да немамо довољан број запослених полицијских службеника - Слажем се да у МУП-у нема довољно полицијских службеника али очекује се ново запошљавање око 400 свршених полицијских службеника почетком 2017. године (12 и 13 класа ЦОПО), док је пријем у 2017. години био расписан за одређене полицијске управе што ће мало побољшати стање. Независни синдикат полиције је ове године основао десетине нових синдикалних група широм Србије  Једини смо синдикат коме је број чланова порастао. Напоменуо бих да је после краткотрајне стагнације по питању броја чланова синдиката у последње време дошло до значајнијег повећања чланства. То потврђује и званична статистика и број новооснованих синдикалних група која показује да је НСП једини коме је број чланова порастао. Основали смо нове СГ у Београду, Новом Пазару, Крагујевцу, Увцу, Тутину, Убу, Лозници... Такође смо отворили и нове канцеларије у Нишу, Прибоју, Кули, Краљеву, Бору, Новом Пазару, као и више канцеларија у Београду… Замолио бих колеге да ми не замере што овом приликом нисам споменуо све основане СГ јер у НСП тренутно делује преко 300 СГ. Прошлог маја отворена канцеларија НСП у бази Жандармерије у Раковици У прошлости смо имали проблеме у сарадњи са послодавцем. Није у питању био само сукоб мишљења него и је и сам синдикализам у МУП-у био непожељан. Чини се да је данас тај однос прилично бољи?   Верујем да смо се као репрезентативни синдикат изборили за поштовање и статус равноправног партнера послодавцу што се може видети кроз ангажовање наших активиста у изради свих подзаконских аката које доноси послодавац. Сваког десетог у месецу одржавају се званични састанци са представницима послодавца на којима се решавају проблеми запослених а у 2016. години поред више састанака са министром Стефановићем имали смо прилике да разговарамо и са председником Владе Александром Вучићем... Ови подаци су можда довољан показатељ да смо у добром односу са послодавцем и да  уживамо статус равноправног партнера како сам већ рекао. Појединци нам замерају на таквом статусу и тврде да смо у односу на ранији период отишли у другу крајност, верујући да смо немоћни да било шта озбиљније решимо и да практично само статирамо у целој причи Подсећам да првих десет година нисмо били ни признати, практично нам је забрањено деловање. Касније су ти односи са послодавцем били бољи али је итекако било проблема поготово на локалном нивоу. Било је претњи и уцена великом броју наших активиста. Многи нису смели да ни да се изјасне као чланови синдиката а замислите у каквој су тек позицији били функционери који су морали да се баве послом за које су их чланови изабрали!? Поједина питања која смо решили у последње време за столом, некада смо решавали или бар покушавали да решимо штрајковима јер другог начина није било, тачније послодавац није имао слуха за ситуацију у којој смо се налазили. Реците ми шта је боље улица или преговори? Треба имати у виду и чињеницу да на одређен број проблема не можемо никако да утичемо јер једноставно немамо законску подлогу за тако нешто. Али зато где год можемо и имамо право сарађујемо равноправно са послодавцем, како сам већ рекао, и не видим разлог шта је ту лоше ако је проблем тиме решен.

25.јула 2016. прослављен је 25. рођендан НСП

Велика част а још и већа одговорност је бити председавајући председништва која је прославила 25 година постојања. Бићу  слободан да упоредим нашу организацију са другим синдикалним организацијама у МУП-у и ван њега где само чињеница да делујемо четврт века уз стални успон, довољно говори о каквој се озбиљној организацији ради. Министар Стефановић на прослави 25. рођендана НСП

Осврнуо бих се на малопређашњу тему где сам рекао да су наши оснивачи првих 10 година практично радили у илегали где је њихов рад био забрањиван. Где је данас НСП поред осталог показује и чињеница да смо на прошлогодишњој прослави великог јубилеја угостили министра и високе функционере МУП-а. Наше гостопримство и уопште добар однос са послодавцем не значи да смо слаби нити да седимо скрштених руку и чекамо директиве из кабинета. Порука члановима НСП и онима који евентуално размишљају да се учлане - Желео бих овом приликом пре свега да се захвалим члановима који су нам остали привржени до сада. Ми смо једини синдикат коме је чланство повећано прошле године. Јасно је да су колеге препознале наше залагање за опште добро и да није случајно што су и поред разних проблема и некада оправданих критика остали су у Независном синдикату полиције. Што се тиче оних који размишљају да се учлане, можда ће им одговори на данашња питања најбоље показати шта и колико радимо иако је то само део приче. Нисмо поменули рад Хуманитарног фонда који помаже члановима и њиховим породицама. Ту је и питање социјализације које не треба занемарити а на које синдикат посебно обраћа пажњу. Више 600 колега је учествовало на 5. спортским играма НСП - Тара 2016Добар однос са послодавцем не значи да смо слаби нити да седимо скрштених руку и чекамо директиве из кабинета Током целе године организујемо велики број манифестација на којима чланови имају прилику да се друже и боље упознају. Као круна таквих догађаја су спортске игре у организацији Централе синдиката на које смо посебно поносни а на којима учествује више стотина чланова широм Србије. Зато позивам све колеге да нам се придруже и да заједно градимо бољи статус за сваког радника МУП-а.

Одбор за медије и маркетинг НСП Петар Радојичић Бранислав Јовановић

1682