Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

САСТАНАК ПРЕДСЕДНИШТВА И ИЗВРШНОГ ОДБОРА НСП-а

Дана 19.10.2022.године у Централи Независног синдиката полиције одржан је састанак Председништва Независног синдиката полиције на коме је усвојенo низ одлука које ће омогућити ефективнији и ефикаснији рад, како Централе НСП, тако и Координационих центара и Синдикалних група НСП, са посебним освртом на тренутни социјални дијалог са Министарством унутрашњих послова и тренутно стање у Министарству унутрашњих послова на свим нивоима у погледу поштовања Закона о полицији, Посебног колективног уговора за полицијске службенике и других нормативних прописа који ближе уређују рад и функционисање запослених у МУП Р. Србије.

Такође, дана 19.10.2022.године у Централи Независног синдиката полиције одржан је и састанак Извршног одбора Независног синдиката полиције.
У уводном делу састанка прочитан је Записник са Ванредне Скупштине КЦ Државни службеници и намештеници након чега је и верификован мандат новог члана Извршног одбора испред Координационог центра Државни службеници и намештеници, Зорана Миленковића.

На састанку Извршног одбора је извршена Анализа рада Независног синдиката полиције у претходном периоду где је констатовано да МУП као послодавац задњих неколико месеци одбија било какав социјални дијалог са представницима НСП; да НСП подржава најављено повећање зарада од 12.5% запосленима у Министарству унутрашњих послова, али да сматрају да је то недовољно повећање у односу на раст цена основних животних намирница и да нема основа да запосленима у Министарству одбране повећање зарада буде 26%, а да у Министарству унутрашњих послова повећање зарада буде само 12,5%, и да је повећање требало да буде линеарно у оба Министарства. Затим, да је лоше стање у Министарству унутрашњих послова у погледу поштовања одредби Посебног колективног уговора за полицијске службенике (недостатак основних средстава за рад, инструктивне депеше којима се ограничава плаћање приправности за рад и прековремени рад и ако за истима постоје реалне потребе, небрига о полицијским службеницима који сносе највећи терет посла, немогућност каријерног и професионалног напредовања уз депрофесионализацију стручног кадра и др.), што доводи до све већег губитка поверења како полицијских службеника, тако и грађана у рад и поступање Министарства унутрашњих послова, што ће довести до повећаног броја тужбених захтева према Министарству и стварања додатних енормних трошкова.

Такође, усвојен је план конкретних активности за наредни период који је везан за формирање нових синдикалних група и интензивнији рад на терену са члановима НСП и осталим запосленима у Министарству унутрашњих послова у циљу сагледавања проблема са којима се колеге непрестано сусрећу у свакодневном раду и приближавања циљева и планског програма НСП, као и конкретних одговора НСП на одбијање социјалног дијалога представника Министарства унутрашњих послова са јединим репрезентативним Синдикатом.

Након одржаног састанка Председништва НСП, Извршног одбора НСП, одржан је и састанак Статутарне комисије НСП, где је између осталог договорено да се у наредном периоду интензивно ради на припреми предлога измена Статута и других пратећих нормативних аката у НСП, у циљу транспарентнијег и отворенијег сагледавања рада НСП од стране њених чланова.

Закључак наведених састанака је да је садашње руководство Независног синдиката полиције изабрало прави пут свога деловања и постојања, а то је побољшање социјалног, правног и финансијског статуса свих колега запослених у Министарству унутрашњих послова.
Независни синдикат полиције

8