Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Извештај Комисије за станове из пројекта државне станоградње

Дана  14.10.2022.године са почетком  у 09,00 часова одржана је 11. седница Комисије за станове из пројекта државне станоградње. Комисији су присуствовали представници Независног синдиката полиције.

Као што смо претходно обавестили дана 04.10.2022. године расписан је јавни позив за куповину станова под повољним условима за градове Краљево, Крагујевац, Врање и Сремска Митровица. Електронска пријава биће омогућена у следећим терминима и то:

– Краљево са почетком пријаве дана 17.10.2022. године у 12 часова;

– Крагујевац са почетком пријаве дана 24.10.2022 године у 12 часова;

– Врање са почетком пријаве дана 31.10.2022. године у 12 часова и

– Сремска Митровица са почетком пријаве дана 07.11.2022. године у 12 часова;

Комисија је извршила категоризацију поднетих захтева на више категорија

1. Без стана

2. Неодговарајућа квадратура-квадратура испод 92м2

3. Поседују непокретност преко 92 м2

4. Некомплетни захтеви

5. Неблаговремени захтеви

6. Не спадају у круг лица која могу учествовати у поступку

7. Одустали од пријаве

8. Промена категорије

9. Преминули

У наставку текста можете видети табелу са подацима по категоријама за Краљево, Крагујевац, Врање и Сремску Митровицу.

категорије

Краљево

Крагујевац

Врање

Сремска Митровица

укупан број станова за припаднике МУП

737

706

69

69

без стана

312

612

193

104

неодговарајућа квадратура-квадратура испод 92м2

173

305

75

88

поседују непокретност преко 92 м2

49

65

22

29

некомплетни захтеви

7

6

4

1

Неблаговремени захтеви

2

6

/

3

не спадају у круг лица која могу учествовати у поступку

5

2

1

2

одустали од пријаве

6

14

11

11

промена категорије

/

5

7

/

преминули

/

3

/

/

укупан број поднетих захтева

554

1018

313

238

Примећена је повећан број захтева у односу на број доступних станова у Крагујевцу, Сремској Митровици и Врању, док је у Краљеву поднет знатно мањи број захтева у односу на број доступних станова.

Лица која нису испунила услове за учешће у поступку куповине станова под повољним условима биће писменим путем обавештена о немогућности учешћа у даљем поступку, док су сва лица која су остварила право на учешће у поступку обавештена телефонским путем или ће бити обавештени о датуму подношења електронске пријаве по јавном позиву.

8