Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Дописи Министру унутрашњих послова

ОБАВЕШТЕЊЕ

Имајући у виду чињеницу да смо на задњем одржаном састанку дана 10.06.2014. године у просторијама С:VШ 1, а поводом тачака за које је Независни синдикат полиције сматрао неопходним за брзо решавање а тиче се радно­ правног статуса свих запослених у МУП-у, овим путем исказујемо дубоко разочарење и истичемо следеће:

nsp_logo_b

На одржаном састанку на коме није присуствовао државни секретар МУП-а од стране присутних представника делегација МУП-а добили смо некопетентне одговоре чија практична вредност у свакодневном животу полицијског службеника једнака нули.

Наиме, по питању 10.000,00 динара као и да ли ће тај новчани износ ући у обрачун наднаде зараде и ако буде ушао на који ће начин топредставници НСП-а добили су уопштени одговор који у себи садржи све елементе политичке фразе да ће МУП у сарадњи са Министарством финансија изнаћи најбоље решење по питању предметног новчаног износа.Истичемо да овакав одговор не значи апсолутно ништа, већ ствара услове за предузимање свих видова синдикалне борбе укључујући и штрајк знајући да МУП поседује механизме да заштити радно-правни статус свих запослених у МУП-у и да није неопходно добијање никаквог одобрења од стране Министарства финансија како би се заштитило оно што је већ позитивно правним пропосима и ПКУ-а решено.

Инсистирамо на хитном састанку са Вама око проналажења заједничког решења.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕпредседавајући ПредседништваВелимир Лукић

PDF-dokument

УРГЕНЦИЈА

Имајући у виду чиљеницу да смо на задњем одржаном састанку дана 10.06.2014.године у просторијама СИВ 1, а поводом тачке која се односи на исплату заосталих путних трошкова, дошло Је до констатације да су последњи путни трошкови исплаћени за септембар месец 2013.године као и да се МУП налази у доцњи пуних девет месеци закључио са јуном месецом 2014.године, желимо да укажемо да оваква правна и материјална ситуација запослених у МУП-у недопустива и да захтева хитно реаговање Вас као министра и човека од ауторитета како би се заостали путни трошкови исплатили и истовремено да се ново усвојени Правилник о путним трошковима благовремено и доследно примењује у односу на све запослене у МУП-у.

Молимо за хитно реаговање и решавање овог ургентног радничког питања.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕпредседавајући ПредседништваВелимир Лукић

PDF-dokument

1718