Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Допис Сектора за људске ресурсе поводом предстојећих празника

Током дана је на адресу нашег синдиката стигао допис Сектора за људске ресурсе поводом слободних дана, односно накнада за рад, током предстојећих празника. Допис објављујемо у целости у наставку текста. Поштовани, Поводом предстојећих Новогодишњих и Божићних празника, обавештавамо Вас о следећем: Чланом 1а Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. Гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011), прописано је да је, између осталих, државни празник Републике Србије Нова година, која се празнује 1. и 2. јануара, а чланом 2. став.1 тачка 2. истог закона прописано да је у Републици Србији верски празник први дан Божића (7.јануар). Даље, чланом 3. став 1. наведеног закона је прописано да је у дане државних и верских празника који се празнују у Републици Србији не раде државни и други органи, привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга, осим на Дан победе који се празнује радно, ставом 2. државни и други органи, привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга дужни су да, у складу са законом и прописима донесеним на основу закона, обезбеде непрекидно обављање делатности, односно услуга и у дане државних и верских празника који се празнују у Републици Србији ако би због прекида обављања делатности, односно услуга настале штетне последице за грађане и државу. Имајући у виду наведено, може се закључити да се Нова година празнује 1. и 2. јануар 2020.године, односно у среду и четвртак. Такође, Божић се празнује 7. јануара 2020.године (први дан Божића), у уторак, који према наведеном закону представља верски празник и нерадни дан. С тим у вези, чланом 187 став 1. тачка 2. Закона о полицијси („Службени гласник РС“, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018), прописано је да полицијски службеник има право на увећану плату за рад на дан празника који није радни дан – за сваки сат рада у висини 121% вредности радног сата основне плате. Државни службеници и намештеници имају право на додатак за сваки сат рада на дан празника који није радни дан, а који износи 110% вредности радног сата основне плате запосленог, сходно члану 37. став 2. Посебног колективног уговора за државне органе.

ПОМОЋНИК МИНИСТРА НАЧЕЛНИК СЕКТОРА

Катарина Томашевић

1711