Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Допис министру унутрашњих послова поводом иницијативе за продужење важења ПКУ за полицијске службенике

Поштовани господине Дачићу,

Посебан колективни уговор за полицијске службенике је закључен 28. фебруара 2011. године, а ступио је на снагу 24. марта 2011. године.Чланом 85. Уговора прописана је да се овај уговор закључује на три године.

nsp_logo_b

Чланом 263. Закона о. раду прописана је да по истеку ро. ка до три године на КОЈИ период се закључује колективни уговор, исти престаје да важи, ако сеучесници колективног уговора друкчије не споразумеју, најкасније 30 дана пре истека важења колективног уговора, у конкретном случају до 24. 2. 2011.

Како 24. марта 2014. године истиче рок од три године на који је закључен Посебан колективни уговор за полицијске службенике између Владе и репрезентативних синдиката Министарства унутрашњих послова, то овим путем, као један од два репрезентативна синдиката у МУП-у подносимо Иницијативу да се у складу са чланом 263. Закона о раду продужи важност Посебног колективног уговора за полицијске службенике до закључења новог уговора, а да се у међувремену спроведе процедура • колективног преговарања за закључивање новог колективног уговора.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕпредседавајући ПредседништваЈугослав Милошевић

PDF-dokument

1727