Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Допис који је упућен министру унутрашњих послова о непримени спорних чланова Закона о полицији

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

МИНИСТРУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Господину др Небојши Стефановић

 

ОБАВЕШТЕЊЕ-ЗАХТЕВ

 

Поштовани господине Министре,

 

Имајући у виду да је Закон о полицији објављен у Службеном Гласнику РС дана 28.01.2016.године и да је ступио на снагу дан 05.02.2016.године, као и да је Независни синдикат полиције поднео иницијативу за покретање поступка оцене уставности и законитости следећих чланова закона:

 

  1. 1. члана 172. ст.1 тачке 2. Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016), којим се утврђују посебни случајеви за престанак радног односа полицијским службеницима јер није у складу са Уставом Републике Србије и Кривичним Закоником Републике Србије ;

  1. члана 170. ст. 4. и 5. Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016),којим је регулисан начин остваривања права на штрајк полицијских службеника јер није у складу са Уставом Републике Србије и Законом о штрајку;

  1. члана 189. ст. 1. Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016) којим се регулише право на накнаду за трошкове доласка и одласка са посла, јер није у складу са Уставом Републике Србије, Законом о раду и Законом о раду у државним органима.

Овим путем Вас обавештавамо да ће Независни синдикат полиције преко свог правног тима, а користећи законску могућност предвиђену чланом 168 ст.4 Устава Републике Србије, подносити појединачне захтеве Уставном суду за обуставу извршења сваког појединачног акта или радње који буду донети или предузетина основу закона чију уставност или законитост оцењује тј. на основучл. 172 ст.1 тч 2  ЗОП, а у вези са чл. 138 ст.1. тч.1 и 7 ЗОП  до доношења коначне одлуке пред Уставним судом  и под условима одређеним законом.

У складу са горе наведеним, а све у циљу избегавања непотребних судских трошкова и поступајући у складу са начелом законитости, предлажемо и захтевамо да Министарство непредузима правне радње на основу горе оспореног члана 172 ст.1 тч 2. Закона о Полицији до одлуке Уставног суда која је сходно чл. 7 ЗУС коначна, извршна и обавезујућа.

С поштовањем, НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Председавајући Председништва Велимир Лукић

1682