Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.187

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Допис кабинету министра

Дана: 14.01.2015.године Београд  

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА КАБИНЕТУ МИНИСТРА

Поштовани, Достављамо Вам став Независног синдиката полиције у вези реформе Министарства унутрашњих послова, а који се једним делом односи и на реформу самог Сектора за ванредне ситуације. novlogo1 Став Независног синдиката полиције сачињен је након заједничке анализе и предлога Сектора за ванредне ситуације МУП-а. Надамо се да ћете приликом реформисања МУП-а узети у разматрање и наш предлог који се односи на Сектор за ванредне ситуације. У оквиру реформисања Министарства унутрашњих послова предложено је да се у оквиру њега формирају две Дирекције и Сектори. Компаративна анализа показала је сличности Сектора за ванредне ситуације са Дирекцијом полиције по свом саставу и начину организације па је у оквиру процеса реформе МУП-а предложено да се послови ванредних ситуација обављају у оквиру Дирекције за ванредне ситуације. Идеја је била да се Министарство организује тако да постоје организационе јединице које имају оперативни састав и остале организационе јединице које ће бити подршка функционисању Министарства (тзв. Заједничке службе). У колико послови ванредних ситуација остану организациони у оквиру сектора, изједначиће се са осталим заједничким службама, иако нису логистичка подршка функционисања Министарства. Поред тог поређења са Дирекцијом полиције је најадекватније јер за разлику од других организационих јединица МУП-а иако је у називу исти као и Сектор за ванредне ситуације, немају исти начин организације јер свој рад обављају само у седишту и немају бројан оперативни / униформисан састав као Сектор и Дирекција, већ своје послове на територији обављају у оквиру Полицијских управа. Најбројнији састав садашњег Сектора за ванредне ситуације су припадници ватрогасно спасилачких јединица (око 4200 запослених) које учествују у акцијама заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. Сектор за ванредне ситуације је предложио нову организациону структуру Дирекције за ванредне ситуације која је објединила постојеће функције и послове (повезала компоненте рада на основу сродности), укинула поједина радна места, смањила одређен број руководећих радних места. Предлогом се водило рачуна о успостављању боље вертикалне и хоризонталне комуникације и проточности информација кроз целу организацију. Оваквим предлогом не повећавају се постојећи трошкови, шта више на овај начин смањили би се трошкови, како је наведено због смањења руководећих радних места, преласком запослених на систем државних службеника, увођењем критеријума за остваривање права на бенефицирани радни стаж. Увођењем јединственог критеријума за платне разреде у систему државне управе, такође ће довести до уједначавања трошкова за поједине категорије радних места а што ће довести до уштеде. У вези са претходним је и чињеница да самом изменом постојећег система функционисања Сектора за ванредне ситуације сагласно Закону о полицији, односно његових запослених као полицијских службеника у вршењу полицијских послова, на систем државне управе ће свакако изискивати једнократан трошак за израду службених легитимација како за припаднике садашњег Сектора за ванредне ситуације, тако и у оквиру других организационих јединица које ће се формирати или реформисати осим Дирекције полиције.   НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Члан Председништва Веселин Николић
1665