Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Допис Директору полиције поводом формирања комисије за контролу боловања у ПУ Врање

Број: 153-08/21 Дана: 06.08.2021.године Б е о г р а д МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ Генералу полиције господину Владимиру Ребићу Поштовани Директоре полиције, Обавештени смо од наших овлашћених представника да је у Полицијској управи у Врању начелник полицијске управе, господин Игор Живковић решењем 03.18.1 број:1567/20 од 07.07.2020. године образовао Комисију за контролу коришћења привремене спречености за рад због болести запослених у Полицијској управи у Врању, коју чине шест полицијских службеника (председник, заменик председника, два члана и два заменика члана). Задатак Комисије је да у складу са чланом 190. став 6. Закона о полицији, у случају постојања основане сумње да запослени врше злоупотребу коришћења привремене спречености за рад изврше теренску контролу у циљу обезбеђивања доказа, а потом се обрате надлежној здравственој установи ради утврђивања здравствене способности запослених, и да о томе најкасније у року од осам дана од дана вршења контроле доставе извештај начелнику полицијске управе на даљу надлежност и поступање. Независни синдикат полиције подржава напоре Министарства да се стане на пут колегама који злоупотребљавају коришћење привремене спречености за рад, односно боловање, али не на начин како је то начелник Полицијске управе у Врању замислио. Наиме, подсећамо да су подаци о здравственом стању, односно подаци из медицинске документације запосленог, посебна врста података о личности у смислу Закона о заштити података о личности и да се њихова обрада врши на начин и под условима прописаним тим законом. Такође, подсећамо да је чланом 21. Закона о правима пацијената („Службени гласник РС“ бр. 45/13, 25/19- др. закон) прописано „право на поверљивост података о здравственом стању пацијента“, а у ставу 4. истог члана да „ лица која неовлашћено, односно без пристанка пацијента или законског заступника, располажу подацима из медицинске документације у супротности са овим чланом, и неовлашћено износе у јавност те податке, одговорни су за одавање нарочито осетљивих података, у складу са законом.“ У члану 54. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 25/19), прописано је да је „загарантована поверљивост података из медицинске документације пацијента која се обрађује и доставља за индивидуалне и збирне извештаје, односно која се обрађује за здравствену документацију и евиденције, у складу са законом којим се уређују права пацијената и законом којим се уређује здравствена документација и евиденције у области здравства“. Сектор за људске ресурсе је 11.03.2021. године, депешом 08 број: 12/21, управо у циљу заштите права пацијената и спречавања незаконите обраде посебне врсте података о личности, обавестио све организационе јединице Министарства о начину контроле привремене спречености за рад упућујући на одредбе Закона о здравственом осигурању а не на одредбе Закона о полицији. Имајући у виду напред наведено, предлажемо да наложите начелнику Полицијске управе у Врању да обустави рад Комисије (упитно је и да ли је и у складу са којим прописом овлашћен да решењем образује Комисију) и да доследно поштује допис Сектора за људске ресурсе 08 број: 12/21 од 11.03.2021. године којим су прописани начини контроле привремене спречености за рад. Обустављањем рада Комисије заштитила би се права пацијената (запослених у Полицијској управи у Врању) загарантована законом, а начелник би избегао одговорност за незакониту обраду нарочито осетљивих података, у складу са законом. О исходу поступања, захтевамо да нас што хитније известите. С поштовањем, НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Председавајући Председништва Веселин Николић
5